Sağlık Birimi

Kurumumuzda sağlık hizmetleri, iş yeri hemşiremiz ve haftanın belirli bir günü ve saatlerinde iş yeri hekimimizin de katılımı ile yürütülmektedir. Sunulan sağlık hizmetleri ile okulda meydana gelebilecek sağlık sorunlarını  en aza indirmek ve sağlık düzeyini yüksek tutmak amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizin başlarına gelmemesini temenni ettiğimiz kazalar çarpmalar vb. durumlarda ilk müdahale revirimizde yapılmakta olup ileri tetkik ve tedavi durumlarında veli bilgisi dahilinde öğrencimizin veliye teslimi  veya sağlık kurumuna nakli sağlanmaktadır.

Sağlık birimimiz; günlük acil müdahalelerin yanı sıra hekim tarafından reçete edilen, veli imzalı ilaç takip formu ile öğrencinin kullanması gereken ilaçları saatinde vermekte, gerekli gördüğü her durumda öğrencilerimizin velisi ile irtibata geçerek bilgi alışverişinde bulunabilmektedir. Bu nedenle sağlık birimi tarafından yapılacak aramalar endişe yaratmamalıdır.

Birimimiz; mutfak, yemekhane, kantin vb. birimlerin de hijyen ve temizlik kontrolünü denetlemektedir. Yılda iki kez mutfak ve yemekhane bölümünden üç aylık periyotlarla kültür aldırarak daha hijyenik şartların  oluşturulduğundan emin olmaktadır. Öğrencilerimize ve tüm çalışanlarımıza yaş guruplarına uygun diyabet, obezite, kişisel hijyen, ilk yardım vb. konularda eğitimler vermekte öğrencilerimizin bu konularda bilinçlenmesini  sağlamaya çalışmaktayız.

Sağlık en büyük nimettir. Sağlığımızı korumak birincil görevlerimizdendir. İnsan sağlıklı olursa kendisine ve etrafındaki insanlara görevlerini yerine getirebilir. Hijyene dikkat etmek sağlığı korumanın ilk öğesidir.