ORTAOKUL REHBERLİK

Rehberlik Birimi; bireyin kendisini anlaması, doğru kararlar vererek kendini değerlendirebilmesi, çevresiyle dengeli, sağlıklı ve uyumlu ilişkiler geliştirebilmesi, yeteneklerini keşfedebilmesi, rasyonel hedefler koyabilmesi ve bunları gerçekleştirebilmesi için yapılan profesyonel ve sistematik yardım sürecidir.

Özel Atacan Eğitim Kurumlarında “Rehberlik Birimi” olarak ortak amacımız; “önce insan” düşüncesinden hareketle çocuklarımızı daha yakından tanıyıp her birini  sahip olduğu gelişim özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sürekli gelişme-öğrenme isteği içinde olan, alternatif düşünebilen, özgüvenli, sağduyulu, yaratıcı,  bağımsız, kendini ifade edebilen, sosyal, katılımcı, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirebilmektir. 

Kurumumuzda Rehberlik Birimi çalışmaları öğrenciye, öğretmene, veliye yönelik planlanarak öğrencinin her yönüyle gelişimini amaçladığı için bir bütünlük  çerçevesinde anaokulundan başlayarak devam etmektedir.

Öğrenciye yönelik hizmetler, gruba yönelik sınıf içi çalışmalar, seminerler, bültenler ve bireysel hizmetler olarak ayrılır.

Belirlenen ortak problemler doğrultusunda, öğrencilerle grup çalışması yapılır. Grup çalışmasında öğrenci, probleminde yalnız olmadığını görür, diğer öğrencilerle  sorununu paylaşır, sorununa çözüm yolları arar. Bu şekilde öğrencinin sosyal becerilerinin geliştirilmesi, öğrencinin grup içinde gözlemlenmesi, rehberlik birimi ile  iletişiminin güçlenmesi amaçlanmaktadır.

REHBERLİĞİN AMACI

“Rehberliğin amacını; bireyin, kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir." şeklinde tanımlayabiliriz. Bundan yola çıkarak rehberliğin amacı ile ilgili şu maddeler  sıralanabilir:

1.     Kendini tanıması,
2.     Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi,
3.     Gizil güçlerini geliştirmesi,
4.     Çevresine uyum sağlaması.
       Belirtilen bu amaçların ilk ikisi, bireyin çevresi ve kendisi hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi edinmesi gereğini vurgulamaktadır.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

• Okulumuza özel OYS (Okul Yönetim Sistemi) ile anaokulundan liseye öğrencinin akademik, sosyal, duygusal gelişiminin kayıt ve takip edildiği sistemin aktif  olarak kullanımı ve takibi, 
• Özgüven, sorumluluk, adalet, yardımseverlik ve liderlik gibi kişilik özelliklerini kazandırmaya yönelik değerler eğitimi,
• Akademik başarıyı arttırmaya yönelik verimli ders çalışma sistemi hakkında bilgilendirme,
• Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirleyici mesleki yönlendirme çalışmaları,
• LGS (Liselere Giriş Sınavı) danışmanlığı, 

• Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirici sınıf-grup çalışmaları,

• Seminerler (Verimli Ders Çalışma Yolları, LGS Sistemi, Alan Seçimi, Ergenlik Süreci ve Arkadaş İlişkileri…)

Ayrıca her sınıfın sınıf rehber-ders öğretmenleri ile bireysel görüşmeler yapılarak öğrencilerin gelişim durumları takip etme çalışmaları yürütülmektedir.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Eğitim sürecinde okul-öğrenci-aile üçgeni arasında kurulan kuvvetli bağ temel alınmakta ve yapılan çalışmalar bu bağlamda gerçekleştirilmektedir. 
Bu amaç ışığında Atacan Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi velilere yönelik aşağıdaki çalışmaları sürdürmektedir:
• Öğrencinin ders durumu, anne baba ile olan iletişimi, okul içerisindeki davranışları ve psikolojik yapısı ile ilgili olarak velilerimizle bireysel görüşmeler, ihtiyaca  göre belirlenen konular çerçevesinde seminerler, grup çalışmaları yapılmakta, 
• Velileri bilgilendirmeye yönelik meslek seçimi, gelişim dönemleri, ergenlik, iletişim gibi çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminerler düzenlenmekte, 
Rehberlik Birimi çalışmalarında, aile ile iş birliğinin önemi doğrultusunda, siz sayın velilerimizle paylaşım içinde olmayı amaçlıyor ve çalışmalarımıza katkılarınızı bekliyoruz.