OKUL AİLE BİRLİĞİ

Atacan Eğitim Kurumlarında Okul Aile Birliği okul vizyon ve misyonuna bağlı kalarak, Okul Yönetimi ve veli ilişkilerinin pekişmesinde aktif rol alan, eğitim ve spor gelişim politikalarının oluşmasına katkı sağlayan, sosyal ve  kültürel etkinliklerin planlanmasına ve sosyal sorumluluk projelerine destek veren bir kuruldur. 

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, her yıl ekim ayında veli ve öğretmenlerin katılımı ile yapılan Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısında gönüllülük esasına göre aday üyeler arasından oylama ile belirlenir. Tüm velilerin Okul Aile Birliği seçimlerine katılma hakkı vardır.

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, asil ve yedek üyelerden oluşur. Okul Aile Birliği üyeleri düzenli olarak toplanır. Bu toplantılarda yıllık faaliyet planıyla ilgili çalışmaları gündeme alır ve bilgi paylaşımında bulunur. 

Okul Aile Birliği her faaliyet yılı sonunda yapılan çalışmaları raporlayarak Okul Yönetimi’ne ve tüm velilere sunar.