Atacan Eğitim Kurumları’nda amacımız, eğitim ve öğretim verirken; bir yandan da çocuklarımızı hayata hazırlamaktır. Onların dünya gençleri ile yarışabilmesi için sadece bilgi donanımına sahip olmaları yetmez; yaşamın temeli olan sevgiyi, saygıyı ve güveni de hissetmiş olmaları gerekir. Biz eğitimi bu temeller üzerine inşa ediyoruz… 

Öğrencilerimize neler sunuyoruz?

Güçlü Akademik Kadro

Amaç ve hedefleri doğrultusunda emek sarf eden tüm öğrencilerimize, eğitim kadromuz her zaman akademik destek sağlamaktadır. Ayrıca bu çalışma süreçlerinde öğrencilerimize her türlü sorunlarında kurum amaçları doğrultusunda çözüm sağlamayı amaç edinmiş danışman öğretmenlerimiz kurum dışında da destek vermeye devam etmektedir. Öğrencilerimiz ile ilgili elde edilen her türlü bilgiler ile takip eden yıllarda onlara daha sağlıklı bir zemin oluşturulmaktadır.

Güçlü Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin yabancı dil öğrenimine ağırlık vererek, uluslararası arenada varlığımızı kanıtlayabilecek “Geleceğin Mimarları”na güçlü yabancı dil eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Bu noktadan hareketle “ÖSS’de dil alanından Türkiye 3. sü” çıkarma başarısı gösteren bir kurum olarak hazırlık sınıfı uygulamamızı devam ettirmekte kararlıyız. Bu nedenle öğrenim programımız içinde yabancı dil “olmazsa olmazlar” arasında yer almaktadır.
Zaman Yönetimi ve Açık İletişim Telafisi mümkün olmayan tek faktör, amaç ve hedefli hareket eden ve bu amaçta yoğun çaba harcayan öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerinde ölü zamanın oluşmasıdır. Bu nedenledir ki; Kurumunuzun kusursuz hizmetinin devamı, öğrencilerimize sağlıklı eğitim süreci sağlayabilmek için her zaman fikirlerinizi ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz tüm kurum birimlerini iletişime açık tutmayı ilke edindik.

Yeşil Kalem Uygulaması

Bizler insan eğitmenin bilinci içinde olduğumuzu biliyor, bu amaç için Atacan amaç ve hedefleri doğrultusunda emeklerimizi birleştirmeyi her zaman hedefliyoruz. Yeşil kalem uygulamamız ile öğrencilerimize eğitimde doğru davranışlar kazandırmayı ve bunu yaparken de yanlışlar ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlamaktayız.

Dengeli Beslenme

Kurum bünyesinde sosyal yaşamlarını destekleyecek ortamlar yaratılarak bilgilerinin paylaşımı sağlanmaktadır. Bütün bu çalışma sürecinde öğrencilerimize, gıda mühendisimizin denetiminde kurum bünyesinde verilen yiyecek hizmetlerimiz, günlük ürünlerden sağlıklı, bilimsel üretilmesi ve tüketilmesinin yanında hijyenik ortamların sağlanmasında da ciddi titizlikler gösterilmektedir. 

Sanat ve Spor Dernekleri

Kurum bünyesindeki sanat ve spor kulübü derneklerinin destekleri ile öğrencilerimizin aldıkları teorik akademik bilgilerin bu ortamda, “eğitim yaşam içindir” ilkesinden hareketle performansa dönüştürülmesine destek sağlanması ve gelecekteki yaşamlarında bu performanslarını davranışa dönüştürmeleri ile topluma yararlı bir birey olmaları hedeflenmektedir. 

Güvenlik

Atacan Eğitim Kurumlarında, güvenlik her zaman çocuklarımızın emniyetleri ön planda tutularak sağlanmaya çalışılır. Olası iç ve dış olumsuz etkenlerden çocuklarımızın etkilenmemesi için okul giriş ve çıkış saatlerinde ayrı bir hassasiyet gösterilmektedir. Güvenlik hassasiyetimiz aynı düzeyde kurum içinde üçüncü kişilere yönelik uygulamalarda da sürdürülmektedir.

Sağlık ve İlkyardım

Öğrencilerimizin her türlü sağlık ve diğer sorunlarında hızlı ve çözümsel bir süreç takip edilebilmektedir. Haftanın her günü kadromuzda bize destek veren hemşiremiz ve belirli günlerde okulumuzda bulunan işyeri hekimimiz ile öğrencilerimizin tüm sağlık süreçleri yakından takip edilmektedir. İlkyardım eğitimi alan ve Sağlık Bakanlığı sertifikasına sahip çalışanlarımızla öğrencilerimiz daha güvenli bir ortamda eğitim hayatlarına devam etmektedirler.

Her Şey Sevgiyle Başlar…

Kurumumuz, en doğru yaklaşımın, sevgi ile kurulmuş ilişkiler olduğu felsefesinden hareketle geleceğe ışık tutan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sevgi, bağımlı olmadan bağlanmaktır. Bağlanmak, sorumluluğu ve bilinçli davranışları beraberinde getirir; bu da başarıya ulaşmanın temel koşuludur. Sevginin temelinin atıldığı okulumuzda, ülkenin aydınlık geleceğinde, üretken, paylaşımcı, araştırmacı; geçmişini sorgulayabilen, geleceğe ışık tutan bireyler yetiştiriliyor.

Böyle bir kurumda “kaygıyla” değil, “güvenle” tanışırsınız.