ÖZEL ATACAN ORTAOKULU

  • Atatürkçü düşünce doğrultusunda, demokrasiye sahip çıkan, duygu ve düşüncelerini özgürce açıklayan, 
  • Bireysel özelliklerini geliştirerek bilgi edinmenin yollarını öğrenen, araştırmacı ve üretken, 
  • Paylaşmayı, sevgi dolu bir ortamda öğrenmiş, 
  • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeyi amaç edinmiş öğretmen kadrosunun çalışmalarıyla bilimsel bakış açısını kavramış, 
  • Teknolojik olanakları kullanmayı bilen, teorik bilgilerini pratikte uygulayan, yaparak yaşayarak öğrenmiş, 
  • Sanat ve spor etkinliklerine katılarak kendini ifade edebilen, yaratıcılığını geliştirmiş, özgüveni yüksek, evrensel değerleri benimseyerek sosyalleşmiş, 
  • Kazandığı tüm teknik ve sosyal birikimi gerektiği gibi kullanabilen, 
  • Üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olabilmek için gerekli olan donanımı kazanmış, alacağı akademik eğitimde kullanacağı temel bilgilere sahip bireyler yetiştirmek için, 
  • Geleceğimizi güvenle emanet edebileceğimiz kuşaklar yetiştirmek için…
ATACAN LİSESİNDE UYGULANAN KURALLAR

Öğrenciler, öğretim yılı başında okul yönetiminin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelikler doğrultusunda belirlediği kıyafetleri giymekle yükümlüdür.

Rahatsızlık ya da özrü nedeniyle okula gelemeyen öğrencinin velisi, konuyla ilgili bilgi vermek üzere okulu yönetimini telefonla aramalıdır. Rahatsızlıkları nedeniyle okula gelmeyen öğrencilerin “özürlü devamsız” sayılabilmeleri için resmi sağlık kuruluşlarından rapor almaları gerekir.

Okulumuzda eğitim ve öğretim, saat 08.25’de başlayıp 15.35’da sona erer.

Öğrenciler okula devam etmek zorundadır.

a- Ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

b- Özürlü, özürsüz devamsızlıklarla okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 30 günü aşamaz.
Öğrenci ile okula ilaç gönderilmez. Ancak öğrenci için ilaç gerekiyorsa ilaç veli tarafından sağlık birimindeki hemşireye bırakılmalıdır.

Öğrencileri kendi olanaklarıyla getirip götüren velilerimizin öğrencilerimizi okula bırakma ve okuldan alma sırasında güvenlik açısından okul içine girmemeleri gerekir.

Velilerin eğitim saatlerinde sınıfların bulunduğu koridorlarda olmaları öğretimi olumsuz yönde etkileyebileceğinden sakıncalıdır.

ATACAN LİSESİ'NDE DİSİPLİN ANLAYIŞI

Okulumuzda disiplin sistemi demokratik anlayışın, karşılıklı sevgi ve saygı bütünlüğünün sağlanmasıyla gerçekleşmektedir.

Kurumumuzda; kuralların öğrencilerimizce kabullenilmesini, olumlu davranışlarının pekiştirilmesini, olumsuz davranışlarının önlenmesini sağlamak için tutarlı ve kararlı bir disiplin uygulanır.

Kurumumuz; haklarının bilincinde olan ve düşünen, düşündüğünü özgürce ifade eden, konuşan, soran, sorgulayan, insanlara saygılı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Kurumumuz bu amacın gerçekleşmesi için öğrencilere söz hakkı veren, onların hatalarını onları ikna ederek gideren, olumsuz davranışlarının nedenlerini araştırıp bu davranışları ortadan kaldırmayı ilke edinen bir disiplin anlayışı uygular.

Ancak, tutum ve davranışlarında sorun yaşanan öğrencilerimiz hakkında Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin öğrenci davranışlarını değerlendirme ile ilgili maddeleri uygulanarak gerekli önlemlerin alınması yoluna gidilir.

VELİYLE HABERLEŞME – VELİ GÖRÜŞMESİ

Atacan Lisesi'nde veli haberleşmeleri öğrencilere dağıtılan duyurular, cep telefonu mesajı ve internet kanalıyla yapılır. Örneğin, öğrencinin devamsızlık yaptığı günler ya da öğrencinin etüt programına yazılı olduğu halde katılmadığı durumlar veliye cep telefonu mesajıyla aynı gün bildirilir.

Öğrencilerimizin daha sağlıklı yetiştirilebilmesinde öğretmen, veli, okul yönetiminin işbirliği en önemli unsurdur. Bu nedenle öğretim yılı boyunca her dönemde bir kez genel öğretmen-veli toplantısı yapılır. Bu toplantının gün ve saati tüm velilerimize önceden cep telefonu mesajıyla gönderilir ve internet sayfasında duyurulur.

Öğrenciyle ilgili konuların paylaşımında yüz yüze iletişimin daha sağlıklı sonuçlar verdiğine inandığımızdan velilerle bireysel görüşmeler yapılır. Bu paylaşımların düzenli ve programlı olması için öğretim yılının başında öğrencilere verilen bir çizelgeyle tüm öğretmenlerin haftalık veli görüşme gün ve saatleri bildirilir.

ETÜTLER

Atacan Lisesi'nde öğrencilerin bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla etüt programları uygulanır. Bunun için iki tür etüt programı geliştirilmiştir.

İsteğe Bağlı Etüt Dileyen her öğrenci, hafta içi okul çıkışlarında, 16.00 – 17.00 saatleri arasında okulda bulunan öğretmenleriyle bire bir çalışma olanağına sahiptir; böylece her öğrencimiz TYT veya AYT ile ilgili sormak istediği her soruyu öğretmenleriyle çalışabilir, okul sınavına hazırlanabilir ya da eksiklerini giderebilir.

Ders Etüdü Öğretmen ve öğrencinin birlikte karar verdikleri bir konuda önceden belirlenen bir saatte etüt dersi yapılır. Böylece öğrencinin gelişim düzeyi yükseltilerek başarısı artırılmış olur.