ATACAN EĞİTİM KURUMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Özel Atacan Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan Ölçme ve Değerlendirme Biriminin amacı, “Tam Öğrenme’’yi sağlayıp başarıyı artırarak öğretim kalitesinin ve veriminin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Ölçme-değerlendirme, eğitimin ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin yaptıklarını ve yapabileceklerini belirler. Öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar. Öğretmenler ve okul idaresinin ölçme ve değerlendirme sistemine katılır. Bu yolla ölçülen kazanımların düzenli olarak değerlendirilmesi, öğrencilerin eksik kazanımlarının giderilmesi sağlanır.

Ölçme; belirlenen süreçte ulaşılması beklenen hedeflere ulaşma düzeylerini belirlemeye ve uygulanan programların kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin yeterliliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME MİSYONUMUZ

Kurumumuzdaki Ölçme-Değerlendirme misyonumuz: Nitelikli bir eğitim için; öğrenme süreçlerini detaylı bir şekilde takip ederek, öğrenci, okul idaresi, öğretmen ve velilerimize öğrencilerimizin akademik alandaki öğrenme eksikliklerinin farkına varmalarını sağlamaktır. Buna ek olarak eksik tamamlama ve destek çalışmalarına rehberlik etmek, öğrencinin gelişimini objektif bir şekilde değerlendirmek, öğrenci ve öğretmene doğru ve etkili dönüt vermektir.

Sistemimizin amacı, öğrencinin bulunduğu sınıf düzeyinde etkili öğrenmesini sağlamak, MEB ve ÖSYM tarafından hazırlanan sınavlara tam anlamıyla öğrenciyi hazır hale getirmektir.

ÖLÇME – DEĞERLENDİRME BİRİMİ;

 • Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine etkili geri bildirim sağlar.
 • Öğrencinin performansı hakkında kayıt tutar ve rapor hazırlar.
 • Öğrencilerin öğrenme sürecinde öğrencinin yaptıklarını ve yapabileceklerini belirler ve bu doğrultuda geri dönütlerle olası eksiklerini giderme çalışmalarını tamamlamalarına destek olur.

Çocukları destekleyebilmek ve onlara rehberlik edebilmek için onların becerilerini ve ihtiyaçlarını iyi bilmemiz gerekir. Çocuğun yaşantısındaki her türlü veriyi onu anlamak ve tanımak için kullanırız. Düzenli ölçme ve değerlendirmeler yaparak çocuklar ile ilgili etkili planlar yapabiliyor, velilerle iş birliği içinde eksikleri giderebiliyoruz.

Ölçme ve değerlendirme yaparken birden fazla ölçme-değerlendirme aracını kullanıyoruz. Böylece öğrencilerimizi çok yönlü ve adil bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Ölçme değerlendirme sonunda elde edinilen bilgiler, planlara entegre edilir ve öğrenci için öğrenme fırsatlarına dönüştürülür. Ölçme değerlendirme aileyi de kapsayan bir süreçtir; çocuğun gelişimi hakkındaki detaylar aile ile paylaşılır ve sürece daha etkin şekilde dahil edilir.  

Bu kapsamda Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından her yıl;

Atacan Eğitim Kurumları ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde, sınıf seviyelerine uygun hazırlanan ve öğrencilerin akademik gelişim sürecini izlemek için yapılan çalışmalar şunlardır:

 • Hazır Bulunuşluk Sınavları (HBS) Dönem Başında (3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. Sınıflar)
 • Ünite Değerlendirme Sınavları (ÜDS) Ortaokul ve Lise Tüm Sınıflar
 • Açık Uçlu Kazanım Değerlendirme Çalışmaları
 • Bireysel Telafi Çalışmaları (BTÇ)
 • Genel Değerlendirme Sınavları (GDS) (4-5-6-7-8-9-10-11-12.Sınıflar)  uygular.

 

ANADOLU LİSESİ BAŞARI DEĞERLENDİRME

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (TYT – AYT ) HAZIRLIK

Özel çalışmalarla öğrencileri sınava hazırlamayı ve kesintisiz gelişme sağlamayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, bir öğretim yılı içinde sınavlar yaparak öğrencinin bilgisinin pekişmesine katkıda bulunur. Yapılan bu sınavların sonucunda soru bazında analizlerle istatistiksel geri dönüşümlerle öğrencilerin eksik oldukları konuları belirleyerek ilgili öğretmene bildirir. Bu konular öğretmenler tarafından tekrar edilerek öğrencilerin konu eksikleri giderilmiş olur.

Rehberlik servisi ile birlikte, etkin çalışma yolları, sınav kaygısı, meslekler rehberi, tercihler rehberi, üniversiteler hakkında genel bilgiler, bilgi kazanma yolları ve kazanılan bilgiyi geriye aktarma yolları hakkında ortaklaşa çalışarak öğrenciyi bilgilendirmeyi hedefler.

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimize;
 • Her dönemde 3 adet olmak üzere toplam 6 adet Genel Değerlendirme Sınavı yapılmaktadır.
9, 10 ve 11. Sınıf Öğrencilerimize;
 • Konu Tarama Testleri
 • Her ders için toplamda en az 8, en fazla 12 adet Ünite Değerlendirme Sınavları (ÜDS)
 • Açık Uçlu Kazanım Değerlendirme Çalışmaları
 • Her dönemde en az 5 adet olmak üzere 1 yılda toplam 10 adet Genel Değerlendirme Sınavı yapılmaktadır.
 • Ayrıca 11.Sınıflara her dönemde 2 şer adet TYT denemeleri yapılmaktadır.
12. Sınıf Öğrencilerimize;
 • Her ders için Mikro Konu Tarama Testleri (KTT)
 • Ünite Değerlendirme Sınavları (TYT ve ATY ÜDS – En az 10 en fazla 12 Adet)
 • Açık Uçlu Kazanım Değerlendirme Çalışmaları
 • Farklı çeşit yayınevlerinin yer aldığı 1 yılda yaklaşık 20 TYT-AYT Genel Deneme Sınavı yapılmaktadır.

Bu sınavlar ile başta 12. Sınıf öğrencileri olmak üzere bütün öğrencilerimizin üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Sınav sonuçlarına göre Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından öğrencilerin eksik oldukları konular belirlenerek, bu eksikleri tamamlayıcı etüt programları hazırlanmakta ve öğretmenler tarafından uygulanması sağlanmaktadır.

Yapılan bu sınavlar ile öğrencilerin genel başarı düzeyleri ve öğrenme güçlüğü çekilen konular belirlenir. Öğrencilerimizin bütün sınav sonuçları ve bu sınav sonuçlarına göre yapılan etüt çalışmaları her öğrenci kendi gelişim çizgisine ve performansına uygun olarak değerlendirilir ve sonuçlar öğrencinin gelişim dosyasında okulumuzdaki bütün öğrenimi süresince saklanır, üst sınıflara geçtikçe bu bilgiler yolu ile öğrencinin akademik gelişimi tüm yönleriyle bilinmiş olur.

Yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda konu ve kazanımların gerçekleşme düzeylerinin ne olduğu, öğrencinin ihtiyacı olan tamamlayıcı çalışmaların ne olduğu Ölçme-Değerlendirme Birimi ve öğretmenlerle birlikte incelenerek planlanır. Yapılan bu çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirilir. Analiz sonunda başarı dağılım tabloları, başarı grafikleri, öğrenci-kazanım başarı tabloları, sınavın sınıf, şube, okul ortalamaları, madde analizleri ile soruların ayırıcılığı, güçlüğü, çeldirici analizleri, soruların boş bırakılma durumları vb. değerlendirmeler yapılarak ilgili birimlere ulaştırılır.

Tüm  öğrencilerimizin bütün sınav sonuçları ve bu sınav sonuçlarına göre yapılan etüt çalışmaları öğrenci bazında bilgisayar programlarına ( OYS ) yüklenerek, akademik gelişimleri takip edilmektedir.

ANADOLU LİSESİ SINAV SONUÇLARINA ULAŞIM

Velilerimiz ve öğrencilerimiz  K12Net sistemi üzerinden tüm sınav sonuçlarına ulaşabilirler.

https://atacan.k12net.com