TÜRKÇE – EDEBİYAT BÖLÜMÜ

Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak doğru, etkili kullanabilen, topluluk karşısında kendisine güvenerek konuşabilen, entelektüel beğenileri gelişmiş, ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş ve bunları içselleştirerek davranış haline getirmiş, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda Türkçe- Edebiyat Bölümü olarak eğitim-öğretim yılı boyunca çeşitli çalışmalar yapmaktayız:

ÇALIŞMALARIMIZ

Akademik anlamda öğrencilerin yeterliliğini arttırmak, LGS ve YKS’ye öğrencileri hazırlamak amacıyla derslere takviye olarak;

 • Yaz Yetiştirme Kursları,
 • Hafta İçi Etütleri,
 • Bireysel Çalışmalar,
 • Hafta Sonu Kursları   düzenlenmektedir.
Öğrencilerimizin akademik durumlarını tespit etmede;
 • Ders kitaplarından,
 • Farklı yayınevlerine ait kaynak kitaplardan,
 • TYT-AYT çıkmış sorulardan
 • MEB’in örnek sorularından,
 • MEB’in kazanım testlerinden,
 • Sene başında belirlenen yaprak testlerden,
 • Ünite Değerlendirme Sınavlarından ve Türkiye genelinde yapılan Deneme Sınavlarından yararlanmaktayız.
Bununla beraber
 • Öğrencilere verilen proje ödevlerinin yine öğrenciler tarafından sınıfta sunumu gerçekleştirilmekte,
 • Ülke, il ve ilçe bazında düzenlenen şiir, kompozisyon, münazara vb. yarışmalara aktif katılım sağlanmakta,
 • Öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun kültürel geziler düzenlenmekte,
 • ‘‘Geleneksel Atacan Şiir Gecesi’’ gerçekleştirilmekte,
 • ‘‘Geleneksel Atacan Münazara Turnuvası’’ düzenlenmekte,
 • ‘’Şair ve yazarlar ile atölye çalışmaları ve söyleşiler’’ yapılmakta,
 • Yaratıcı yazma çalışmaları yapılmakta,
 • ‘’Sorumluluk sahibi vatandaş’’ olmanın anlamını kavratmak için duvar gazetesi ve panolar düzenlenmekte,
 •  ‘’Okuma Çizgisi’’ adlı çalışmayla öğrencilerimizin yıl içerisinde okuyacakları kitaplar belirlenmektedir.

Öğrencilerimize tavsiye edilen kitap listesini görüntüleyin

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Fen Bilimleri Bölümü kapsamında Fen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerimiz, öğrencilerimizin; problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı olma, takım çalışmalarında uyumluluk gibi 21. yy becerileri kazanmasını ve doğaya karşı meraklı, araştırma yapmaya hevesli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Okulumuzda Fen Bilimleri dersleri, öğrencilerimizi, okul öncesi dönemden başlayıp bilim okur-yazarı seviyesine çıkarmak için tüm kademelerde laboratuvarlarımızda yapılan deneylerimiz ve  kazanımlarımız ile ilgili gezi programlarımızla pekiştirilerek sürdürülmektedir. 

Pandemi şartları sebebiyle online olarak evlerimizden yürüttüğümüz derslerimizde de öğrencilerimizle deneylerimizi yapmaya devam ettik. Hiçbir olağanüstü hal bilimden uzak kalmamıza sebep, bilimi evimize taşımaya engel olamaz.

Her yıl öğrencilerimizin aktif rol aldıkları katılımlarıyla Bilim Şenliği düzenlenmektedir.  Bu organizasyonda öğrencilerimiz kendi kademelerine uygun deney ve uygulamalar gerçekleştirmektedir. Bunlara ek olarak öğrencilerimizin yıl içerisinde yaptığı proje çalışmaları; her sene düzenlediğimiz Bilim Şenliği'nde sergilenmektedir.

Liselere ve üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin çalışma programında MEB'in paylaştığı örnek sorular, geçmiş yıllarda çıkan sorular, ders kitaplarımızdaki sorular ve farklı birçok kaynaktan sorular bulunmaktadır. Hazırlanma sürecinde öğrencilerimiz sıkça deneme sınavlarına girerek ve  ders esnasındaki sorularını zamana karşı çözerek gerçek sınavın provalarını yapmaktadır. 

Sınav hazırlık grubunda olmayan ara kademedeki öğrencilerimiz için her konunun sonunda uygulanan testler Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilmektedir. Böylece öğrencilerimizin gelişim düzeyleri düzenli olarak izlenmektedir. Eksik oldukları kazanımlar Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından tespit edildikten sonra  uygun etüt planlamalarıyla tamamlanmaktadır.

Fen Bilimleri Zümresi olarak; 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi sosyal sorumluluk projelerimize “Kitaplarımızı Paylaşıyoruz!” projesi ile başladık. Öğretmenlerimizin de destekleriyle ortaokul ve lise öğrencilerimizin bağışladığı kitaplar ülkemizin ihtiyaç sahibi bölgelerinde okuyan ortaokul ve lise öğrencileri için Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi’ne teslim ettik. Kitaplarımızı paylaşırken aynı zamanda güzel bir gelecek için hayallerimizi de paylaşmanın mutluluğunu hep beraber yaşadık. 

Öğrencilerimiz bu sosyal sorumluluk etkinliği ile paylaşmanın toplumsal birlik duygusunu güçlendirdiğini, eğitim materyallerini kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, yardımın kime gittiğini bilmeden dahi bu davranışın insanı nasıl mutlu edebileceğini deneyimlediler. 

Uluslararası çevre eğitim projesi SEMEP’in 2021-2022 Eğitim – Öğretim Yılı içinde düzenliği proje çalışmalarına, lise kademesinden 2 öğrencimiz ve orta okul kademesinden 3 öğrencimiz ile “Kent Kültürü, Suyun-Toprağın-Havanın Korunumu, Geri Dönüşüm, Ekolojik Denge, Endüstri 4.0 temaları ışığında; Ekolojik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Kent Dönüşümü” konusu vurgulandı.

Fen Zümresi olarak “Öğrencim öğretmenim oldu” projesi kapsamında, lise öğrencilerimiz ortaokul öğrencilerine, ortaokul öğrencilerimiz ise ilkokul öğrencilerine ders anlatımı yaptılar.

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. “

                                                                   Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK

İNGİLİZCE    

Özel Atacan Eğitim Kurumları; her zaman yaratıcı düşünceyi destekleyen, özgüvenli, modern ve donanımlı gençler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizin anadilimiz dışında yabancı bir dil edinmelerini sağlamak ve bu dili edinirken birtakım becerileri de geliştirmek başlıca hedeflerimizdendir.

Öğrenci merkezli eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinen Yabancı Diller Bölümü olarak hedefimiz; öğrencilerimizin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini etkin bir şekilde geliştirmelerini sağlayarak öğrencilerimize İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisini kazandırmak, yabancı dil bilmenin ayrıcalığını yaşatmak, yurtdışında eğitim görmeleri durumunda sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, dünyayı ve farklı bakış açılarını, farklı kültürleri daha iyi tanımalarını sağlamak, öğrendikleri yabancı dili yaşamın her alanında kullanabilmelerini sağlamaktır. Tüm kademelerde uygulamalarımız bu doğrultuda düzenlenmekte ve anadili İngilizce olan yabancı öğretmenlerle öğretim programımız desteklenmektedir. Kurumumuzda öğrencilerimiz, yabancı dili bir ders değil bir yaşam biçimi olarak algılamakta ve daha aktif bir şekilde performanslarını en üst düzeyde kullanabilmeleri için yaratılan ortamlarda dil eğitimlerini sürdürmektedirler. Böylece öğrencilerimiz başarıyla mezun olup birer yetişkin olarak hayata atıldıklarında yabancı dile olan ilgileri ve hobileri devam edecek, farklı diller öğrenme konusunda da girişimlerde bulunacaklardır.   

Cambridge ESOL Sınavları dünyada en çok bilinen ve geçerli olan sınavlardır. Öğrencilerimizin yıl içerisinde göstermiş oldukları performans ve ulaştıkları seviyeyi uluslararası geçerliliği olan bir sınavla da resmileştirmek üzere dünya çapında en çok bilinen ve geçerliliği olan Cambridge Sınavları’na her sene katılmaktayız. Öğrencilerimiz, öğrendiklerini uygulayabildikleri dört temel beceriyi ölçen bu sınavlara (PET, FCE) isteğe bağlı olarak katılabilmektedirler. Bu sınavlarda başarılı olan öğrencilere Cambridge Üniversitesi tarafından onaylı uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar verilmektedir.

 

NEDEN HAZIRLIK SINIFI?

HAZIRLIK SINIFI OKUMAK BİR AYRICALIKTIR .
 • Yabancı dil, kişinin farklı bir dünyaya başka pencereden bakmasını ve bu bakış açısıyla yabancı kültürleri tanıyıp anlayabilmesini sağlar.
 • Uluslararası iletişim dili olan İngilizcenin etkin bir biçimde kullanımı, her alanda yaşanan gelişmelere milletçe ayak uydurabilmemiz için vazgeçilmez bir araçtır.
 • Bilgi ve beceri edindirmeye dayanan yabancı dil eğitimi ancak yoğun bir program ile Hazırlık sınıfında verilebilir.
 • Okulumuz yabancı dili ön plana çıkararak uluslararası arenada varlığımızı kanıtlayacak GELECEĞİN MİMARLARINA yeterli ön bilgiyi vermeyi hedeflemektedir; bu nedenle de “YABANCI DİL OLMAZSA OLMAZ” lar arasında yer almaktadır.
 • Hazırlık sınıfı, bir yandan yabancı dili en iyi şekilde öğrenirken diğer yandan da ergenlik dönemini daha kolay atlatabilmek, bir yaş daha büyümüş olarak YKS’ye yönelik çalışma maratonuna başlamak için KAÇIRILMAZ BİR FIRSATTIR.
 • Hazırlık sınıfında sayısal ve sözel bilgilerin unutulmaması amacıyla özel bir program uygulanmaktadır.
 • Tüm alanlardan mezun olan öğrencilerin devam edecekleri çeşitli üniversitelerin hazırlık sınıflarını atlamalarını sağlayan ve dil alanındaki öğrencilerini üniversiteye girişte Türkiye üçüncülüğüne kadar taşıyan ÖZEL ATACAN ANADOLU LİSESİ olarak Hazırlık sınıfı uygulamamız başarıyla devam etmektedir.

MUN KULÜBÜ

Model United Nations, Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardır. Diğer bir deyişle Model Birleşmiş Milletler, eğitim kurumlarının öğrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simülasyondur. Bu konferanslarda öğrenciler gerçek dünya meselelerini tartışmaktadırlar. MUN Konferanslarının sonuç bildirgeleri, tavsiye niteliğinde Birleşmiş Milletlere gönderilmektedir.
Tipik bir Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen MUN Konferanslarında öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev almaktadırlar.
MUN Konferanslarına katılan öğrenciler, kendi ülkeleri adına değil başka bir ülke delegesi olarak konferanslara katılmak zorundadırlar. Böylece öğrenciler, dünya meselelerine başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenmekte ve farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaktadırlar.

Yabancı Diller Bölümü olarak MUN Kulübünde yapılan çalışmalarla öğrencilerimiz:

 • Yeni insanlar tanıyabilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirler,
 • Diplomasi ve küresel sorunları daha yakından tanıyabilirler,
 • Kendilerine güvenlerini ve liderlik becerilerini geliştirebilirler,
 • İkna becerisi kazanabilirler,
 • Topluluk önünde konuşma korkularını yenebilirler,
 • Sözlü ve yazılı olarak İngilizce bilgilerini geliştirebilirler.

İKUMUN’19

5-7 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesinin düzenlemiş olduğu İKUMUN’19 Konferansı’na, kulüp öğretmenlerimiz Demet ALÇAR ve Uğurcan AKATAY’ın rehberliğinde öğrencilerimiz Doruk KANDEĞER, Arina Asya AGUN, Defne Süheyla KARAN ve Doğa AKÇA katılmışlardır.

İKUMUN’19 Konferansında;
 • DOĞA AKÇA: JCC: MARS(CABINET OF KOLECHIA)
 • DEFNE SÜHEYLA KARAN: JCC: MARS(CABİNET OF KOLECHIA)
 • ASYA ARİNA AGUN: JCC: MARS(CABINET OF ARSTOTZKA)
 • DORUK KANDEĞER: JCC: MARS(CABINET OF ARSTOTZKA) komitelerinde görev almışlardır.

Bu komiteler Kültür Üniversitesi tarafından hazırlanan listede İngilizce seviyesi açısından Advanced (en ileri seviye) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz bir MUN etkinliğine ilk defa katılmalarına rağmen çok iyi bir başarı göstermişlerdir. Konferans bitiminde tüm öğrencilerimize katılım sertifikaları verilmiştir. Ayrıca öğrencimiz Doruk KANDEĞER bulunduğu komitede ‘En İyi Delege (The Best Delegate)’, aynı komitedeki Arina Asya AGUN ise ‘En Göze Çarpan Delege (Outstanding Delegate)’ ödüllerinin sahibi olmuşlardır.

CALMUN 2019

9-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Cağaloğlu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen CALMUN 2019 Konferansı’na, kulüp öğretmenlerimiz Demet ALÇAR ve Uğurcan AKATAY’ın rehberliğinde katılan öğrencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil ettiler.

CALMUN 2019 Konferansında;
 • DOĞA AKÇA: GA-4 (SPECPOL)
 • MEHMET BERK BÜTÜNER: GA-4 (SPECPOL)
 • ASYA ARİNA AGUN: HOUSE OF COMMONS
 • DORUK KANDEĞER: NATO
 • ZEYNEP KÜLLAÇ: GA-3 (SOCHUM)
 • SUDE JANSET SU: GA-3 (SOCHUM) komitelerinde görev almışlardır.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi tarafından belirlenen komitelerde görev alan öğrencilerimizden Mehmet Berk BÜTÜNER, Zeynep KÜLLAÇ ve Sude Janset SU çok büyük bir başarı göstererek bizleri bir kez daha gururlandırmışlardır.

Konferans bitiminde tüm öğrencilerimize katılım sertifikaları verilmiştir. Ayrıca Doğa AKÇA bulunduğu komitede “Komitedeki En Belirgin Delege (The Most Distinctive Delegate)” ödülüne layık görülmüştür.

ANAKENTMUN’19

19-22 Kasım 2019 tarihlerinde Anakent Koleji tarafından Maltepe Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen AnakentMUN’19 Konferansı’na, kulüp öğretmenlerimiz Demet ALÇAR ve Uğurcan AKATAY’ın rehberliğinde katılan öğrencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil ettiler.

AnakentMUN’19 Konferansı’nda;
 • Arya IŞIK: GA:2 Ecofin
 • Mehmet Berk BÜTÜNER: GA:2 Ecofin
 • Arina  Asya AGUN: JCC: Italian Partisan Movement
 • Yüksel Doruk KANDEĞER: JCC: Italian Partisan Movement
 • Poyraz YORGANCIOĞLU: UN Women
 • Irmak ERDİNÇ: GA:2 Ecofin
 • Berrak ERDİNÇ: GA:2 Ecofin
 • Irmak Işıl ALANAT: GA:2 Ecofin
 • Pelin YURTDAGÜLEN: GA:2 Ecofin
 • Nehir Azra ALTUNEL: GA:2 Ecofin
 • Özgü Ece TINMAZ: UN Women komitelerinde görev almışlardır.

Komitelerde görev alan öğrencilerimizden Poyraz YORGANCIOĞLU, Arina Asya AGUN ve Mehmet Berk BÜTÜNER “Mansiyon Ödülü” (Honorable Mention) alırken Arya IŞIK ve Doruk KANDEĞER  “En Göze Çarpan Delege (Outstanding Delegate)” ödüllerine layık görülmüşlerdir. Konferans bitiminde tüm öğrencilerimize katılım sertifikaları verilmiştir.

ÇAKAMUN’22

Okulumuzda yürütmekte olduğumuz MUN (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü ile birlikte öğrencilerimize; dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan farklı bakış açıları kazandırmayı, ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerle tanışmayı, İngilizceyi etkili ve verimli kullanabilmeyi, topluluk karşısında konuşma becerilerini geliştirebilmeyi ve belirlenen konular üzerinde araştırma becerisi kazandırabilmeyi amaçlarken bir yandan da ulusal etkinliklere katılarak bu amaçlarımızı gerçeğe dönüştürmeyi hedefledik. Bu amaç doğrultusunda 18-20 Mart 2022 tarihlerinde İzmir Özel Çakabey Koleji tarafından düzenlenen CAKAMUN’22 Konferansı’na, kulüp öğretmenlerimiz Demet ALÇAR ve Elmer PEAL’ın rehberliğinde katılan öğrencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil ettiler.

CAKAMUN’22 Konferansı’nda;

• Arya IŞIK, Emir ÜREMEN, Furkan COŞKUN: UNHRC
• Irmak ERDİNÇ, Berrak ERDİNÇ, Arina Asya AGUN: UNODC
• Kuzey URSAVAŞ, Pelin YURTDAGÜLEN, Şerif Mete TAVUKÇU: UNICEF
• Arhan KÜÇÜKOĞLU: UNHCR
• Nehir Azra ALTUNEL: SC
• Ece YURDAER: UNESCO komitelerinde görev almışlardır.
Özel Çakabey Koleji tarafından belirlenen komitelerde görev alan öğrencilerimizden Nehir Azra ALTUNEL “Honorable Mention (Mansiyon Ödülü)”, Arina Asya AGUN ve Pelin YURTDAGÜLEN “Outstanding Delegate (En Göze Çarpan Delege)” ödüllerini alırken, Arya IŞIK ise “The Best Delegate (En İyi Delege)” ödülüne layık görülmüştür.

 

ALMANCA

Neden Almanca Öğreniyoruz?

 

„Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache.”

“İnsan sadece dil sayesinde vardır.”

Wilhelm vom Humboldt

 • Dünyanın en önemli iletişim dillerinden biri de Almancadır. Atacan Eğitim Kurumlarında ikinci yabancı dil olan Almanca derslerini aktif bir şekilde işlemekteyiz. Hedefimiz Alman dilini öğrenciye sevdirmektir. Yabancı dil öğreniminde dört temel beceri olan okuma, dinleme, yazma ve konuşmanın aktif kullanılabilmesi için öğrenci merkezli ders anlayışını benimsemekteyiz.
 • Anadolu Lisesinde ise hazırlık sınıflarımızda yoğun Almanca dersleri işlenmektedir. Ünite sonlarında verilen pekiştirme çalışmaları sayesinde hedef dilin tam öğrenmesi amaçlanır. Böyle öğrencilerimiz iki dili de bir bağlam içinde öğrenirler.
 • Lise öğrenimi bittiğinde öğrenciler Almanca gündelik konuşma kalıplarını öğrenir ve kendilerini Almanca olarak ifade edebilirler. Öğrenciler, edindikleri konuşma ve dilbilgisi ile Almanya’daki yükseköğrenim olanaklarından yararlanabilmektedirler.
 • Bakıldığında dünyaca tanınan, alanlarında başarılı olmuş kişilerin çoğu Alman’dır. Bu nedenle derslerimizde Alman kültürünü ve Alman edebiyatındaki önemli kişilerin yaşamlarına ve eserlerine yer vermekteyiz.

COĞRAFYA

Coğrafya, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi inceler. Coğrafya derslerinde öğrencilerimiz hayatın içinden örneklerle çevreyi tanır ve çevreyi anlamlandırabilir; yaşadığı şehir, ülke, dünya hakkında bilgi sahibi olur.  Çevreye çok daha farklı bakar. Doğanın işleyişine yönelik sorumluluk sahibi olur. Doğal kaynak yönetiminde sürdürülebilirlik ve tasarruf ilkelerini benimser. Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve beşerî kaynakların kıymetini bilir ve onlara sahip çıkmayı öğrenir. Bu ilkeler doğrultusunda okulumuzda coğrafya derslerinde öğrencilerimize harita çalışmaları yaptırmaktayız. Bu sayede öğrencilerimiz, ülkemiz ve dünya ülkeleri hakkında detaylı bilgiler elde etmektedir. Ders anlatımı yapılırken belgeseller, animasyonlar, fotoğraflar kullanarak öğrencinin görsel hafızasını da kullanması sağlanmaktadır.

Yıl içerisinde verilen Proje-Maket çalışmaları ile öğrencilerimizin hem el becerilerini arttırmaları  hem de işlenen konuyu daha iyi anlamaları amaçlanmaktadır.  “ Öğrencim Öğretmenim Oldu” etkinliği çerçevesinde öğrencilerimizin özgüven sahibi bireyler olmaları ve kendilerini topluluk önünde ifade etme becerisi geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptığımız “Sevgi Evleri, Doğa Gezileri, Ülkeler Şenliği,  Türkiye’yi Tanıyorum” etkinlikleri ile öğrencilerimizin insanlığa, doğaya saygı duyması insanları ve doğayı koruması hedeflenmektedir. Tüm bu etkinliklerle öğrencilerimizin empati yeteneğini geliştirmek, onlara duyarlılık kazandırmak bir başka gayemizdir. Öğrencilerimiz de büyük bir istek ve özveri ile okulumuzda yapılan tüm projelere ve etkinliklere yüksek katılım göstermektedirler.

UYGULAMALI DERSLER

 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Görsel Sanatlar
 • Teknoloji Tasarım
 • Müzik
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
 • Satranç 
 • Halk Oyunları
 • Drama
 • Tiyatro
 • Bale
 • Dans 

GENEL HEDEFLER

Branş derslerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmektir.

MÜZİK

Hedeflediğimiz Özellikler

Müziğin sevdirilmesi, öğrencinin yaratıcılığını geliştirilip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılması, iyi bir müzik kulağına sahip olmayı sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesi, genel kültürün zenginleştirilmesi sağlanır.

Sınıf içi ve kulüp çalışmaları doğrultusunda bireysel ve grup olarak enstrüman eğitimi, ritm duygusunu pekiştirme, kendi ritmini oluşturma üzerine çalışmalar yapılır.

Atatürk’ün sanata ve müziğe verdiği önemi anlayabilen öğrenciler yetiştirmeyi,

belirli gün ve haftalara uygun şarkıları koro bilinci doğrultusunda öğretmeyi hedefler.

 Öğrencilerimizin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerde sergilemeleri ve sosyal yönlerinin de geliştirilmesi sağlanır.

Katıldığımız yarışmalar
 • SANSEV
 • Koro festivalleri
 • Lise müzik yarışmaları

GEZİLERİMİZ

 • ZORLU CENTER KONSERLERİ
 • FULYA SANAT MERKEZİ KONSERLERİ
 • İDSO SENFONİ KONSERLERİ
 • SÜREYYA OPERASI KONSERLERİ
 • FAZIL SAY: PİYANO KONSERİ
 • İTÜ DEVLET KONSERVATUARI ENSTRÜMAN YAPIM BÖLÜMÜ GEZİSİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ GEZİSİ
 • BARIŞ MANÇO MÜZESİ GEZİSİ
 • KADIKÖY GENÇLİK VE SANAT GEZİSİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Öğrencilerimiz, beden eğitimi derslerinde yalnızca bedenlerini geliştirmeyi ve formda kalmayı öğrenmezler; aynı zamanda başkalarıyla iş birliği yapmayı, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımayı da öğrenirler.

Öğrencilerimizi, yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yönlendirmek ve ilgi duydukları performans sporlarının yaşam kültürlerini onlara tanıtmak çalışmalarımız arasındadır.

Hedeflediğimiz Özellikler 
 • İyi moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları,
 • Sosyal hayatta sergilenen olumlu ve çağdaş kişilik özelliklerin geliştirilmesi,
 • Serbest, rekreasyon ve yarışma amaçlı olarak fizik egzersizlerin uygulanması,
 • Çocukların ve gençlerin, harekete bağlı olan belli bilimsel prensipleri anlaması ve değerlendirilmesi,
 • Psiko-motor becerilerin geliştirilerek spor, gösteri ve egzersiz çalışmalarına başarıyla katılmalarını sağlamak,
 • Sağlıklı bireyler olabilmek için beslenmenin, hijyenin önemini, zararlı alışkanlıklardan korunmanın gerekliliğini ve ilk yardım bilgilerini kavratmak.
Akademik Çalışmalar

 Kurumumuzda öğrencilere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak, beden eğitimi ve spor dersi müfredatında yer alan fiziksel etkinliklere katılım için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek, etkin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamaya yönelik bireysel farkındalık oluşturmak amacı ile

“Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karne" programı uygulanmaktadır. 

Öğrencilerimizin boy kg ve esneklik ölçümleri yapılmaktadır.

 

OKUL TAKIMLARIMIZIN BAŞARILARI

  Ortaokul Voleybol

 • Küçük Kız İlçe 2.si (2011)
 • İlçe 3.sü (2015)
 • İlçe 1.si (2016)
 • Küçük Erkek İlçe 1.si (2017)
 • Yıldız Kız İl 2.si Türkiye 4.sü (2014)
 • İlçe 1.si  İl 3.sü Türkiye 5.si (2015)
 • İlçe 1.si. İl 1.si (2017)
 • İlçe 1.si  İl 1l 3.Türkiye 2.si (2018)
 • İlçe 1.si  İl 1.si 
 • Türkiye Şampiyonu (2019)

 

Badminton
 • Yıldız Kız İlçe 3.sü (2017)
 • Yıldız Erkek İlçe 3.sü (2019)
Korfbol
 • Küçükler İl 1.si(2013)
 • Yıldızlar İl 2.si (2013)

LİSE

Voleybol
 • Genç Kız İl 7.si (2012)
 • İlçe 1.si – İl 6.sı (2013)
 • İlçe 1.si – İl 5.si (2014)
 • İlçe 1.si – İl 2.si (2015)
 • İlçe 1. si (2017)
 • İlçe 1.si – İl 3.sü Türkiye 2.si (2018)
 • Genç Kız A İl Şampiyonu (2019)
 • Genç Kız B İlçe 1.si – İstanbul Şampiyonu (2019)

YÜZME

Genç Kız        
 • Türkiye Şampiyonası 50 M Üçüncülüğü (2012)
 • 50 M Serbest İstanbul Şampiyonluğu (2012)
 • 200 M Serbest İstanbul İkinciliği (2012)
 • 100 M Serbest İstanbul Üçüncülüğü (2012)
 • 100 M Kelebek İstanbul Üçüncülüğü (2012)
 • 4×100 Serbest Bayrak Balkan Gençler Rekoru ve
  Türkiye Rekoru (2013)
 • 4×100 Karışık Bayrak Türkiye İkinciliği (20139
 • 4×200 Serbest Bayrak Türkiye Üçüncülüğü (2013)
 • 100 M Kelebek Bireysel Türkiye Üçüncülüğü (2013)
 • 50 M Kelebek Türkiye Şampiyonluğu (2013)
 • 200 M Serbest – 4×100 Serbest Gymnasiad Yarı Final ,
  Final (2013) Yüzme

PROJE GEZİLERİMİZ 

 • Ataköy Atletizm Pisti Gezisi
 • Dünya Oryantiring Günü Kapsamında Proje Gezisi
 • Kayak Kampı Gezisi
 • Doğa Yürüyüşü
 • Çanakkale Gezisi
 • Anıtkabir Gezisi
 • Bursa Gökmen Bilim Müzesi Gezisi

GÖRSEL SANATLAR

ORTAOKUL
“Resim bir akıl işidir.” Leonardo Da Vinci

 Görsel sanatlar dersinin amacı; sanatçı yetiştirmek değil sanatı seven bireyler yetiştirmektir.

Sanatı yaşamının bir parçası olarak gören; duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştüren, tarihî ve kültürel değerlerimize duyarlı, bir sanat eseriyle karşılaşıldığında ona nasıl bakılması gerektiğini bilen, evrensel düşünceye sahip, sanattan tat alan, özgüveni gelişmiş, yaratıcı ve üretken, eleştirel bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrenciler görsel sanatlar dersinde figürlü çalışmalar, soyutlamalar, manzara, ölü-doğa, tasarım çalışmaları, perspektif, kolaj, sanatsal baskı, grafik tasarım çalışmaları, ambalaj, üç boyutlu form çalışmaları gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak uygulamalar yaparlar. Görsel sanatlar dersi, öğrencilerin tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini; farklı sanat biçemleri ve görüşleri hakkında bakış açısı ve yorum yapabilme yetisi kazanabilmelerini hedefler.

LİSE

Görsel sanatlar derslerinde öğrencilerimiz kendilerini sanat yoluyla ifade ederler. Türk ve dünya sanatından örnekleri inceleyerek eserleri tanıma ve yorumlama becerisi edinirler. Derslerimizde seramik uygulamalarına, pastel, guaj boya, tuval üzerine akrilik çalışmalarına, baskı tekniklerine, ebru çalışmalarına ve atık materyallerle üç boyutlu tasarımlara da yer verilir. Öğrencilerimizin yıl içerisinde yaş ve seviyelerine uygun olan yarışmalara katılmaları desteklenir. Aynı zamanda öğrencilerimiz sanatın genel kavramları, sanatçılar, sanat akımları konusunda bilgilendirilir.

TEKNOLOJİ VE TASARIM

Teknoloji ve tasarım dersi; yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, çözümler üreten, düşüncelerini kurgulayan, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilere yeteneklerinin ve ilgilerinin farkına varmaları, yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için uygun ortamlarda planlı çalışma ve iş birliği alışkanlıkları kazandırır. Teknolojinin olanakları yanında kil, ağaç, metal, plastik gibi her türlü malzeme kullanılarak yaratıcı ifade ve düşüncelerin üretilmesini ve hayata geçirilebilmesini hedefler. 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

Bilgi teknolojileri, 21. yüzyılın gerektirdiği niteliklere sahip, bilgiye çabuk ulaşabilen, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve bilgi üretmeyi hayatımızın vazgeçilmezleri arasına alan, grup çalışmalarına yatkın, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirerek bilgi çağını yakalayabilmede vazgeçilmez bir araç olmuştur.

Bu teknolojilerden özellikle bilgisayarların, eğitim sürecindeki önemi çok büyüktür. Bilişim teknolojilerinin  temel hedefi; öğrencilerimizin  iyi birer bilgisayar okur-yazarı olabilmeleri, içinde bulunduğumuz bilgi çağında teknolojiye hakim olabilmeleri, yazılım ve donanımla ilgili yeniliklere kolayca adapte olabilmeleri ve günlük yaşantılarında teknolojiden en üst düzeyde faydalanabilmeleridir.

Ayrıca yapılan derslerle öğrencilerimiz,  internet ve dijital araçların etkili ve güvenli kullanımının yanı sıra dijital vatandaşlık, bilgi okur- yazarlığı, güvenli sosyal medya kullanımı, ofis programlarının etkin kullanımı, algoritma ve temel programlama etkinlikleri, kodlama,  bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının günlük hayattaki önemi ve kullanım amaçları, bilgi ve veri güvenliğini sağlamanın ve sanal dünyada güvenliklerini artırmanın önemini kavrar.

SATRANÇ 

Satranç içerdiği bilgi boyutuyla bilimsel, gerektirdiği yaratıcılık sebebiyle sanatsal, bilgi ve beceri mücadelesi enerjiye dönüşebildiği için de spor özelliklerini bünyesinde barındıran bir etkinliktir.

Satranç oyuncusu pozisyonlar hakkındaki öngörülerini ve stratejilerini yansıtarak sonuçlarını hemen görme imkânı bulur. Dolayısıyla kişiler yanlış ve doğrularını anında değerlendirebilmektedirler. Satranç dersleri algılama, bellek, dikkat ve muhakeme becerilerini geliştirerek özellikle soyut zekânın gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Okul Takımlarımızın Başarıları
 • Anadolu Yakası 18 Yaş Altı İstanbul Satranç üçüncülüğü (2013)
 • Türkiye Çocuk Satranç Ligi, Karaman Türkiye İkinciliği (2013)
 • İstanbul Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası İkinciliği (2014)
 • Özel Bir Kurumun Düzenlediği Turnuvada Masa Birinciliği ve İkinciliği (2014) 
 • Küçük Erkek İlçe Birinciliği (2016)
 • Küçük Erkek İlçe İkinciliği (2016)
 • Küçük Erkek İlçe Üçüncülüğü (2016)
 • Küçük Kızlar İlçe Birinciliği (2016)
 • Küçük Kız Takımı İlçe Birinciliği (2016)
 • Küçük Kızlar Takımı İlçe Birinciliği (2016)
 • Yıldızlar Masa Derecesi Genel Kategori Birinciliği (2016)
 • Yıldızlar Masa Derecesi Genel Kategori İkinciliği (2016)
 • Genel Kategori Yıldız Erkek Takım Birinciliği (2016)
 • Genel Kategori Yıldız Kızlar Takım İkinciliği (2016)

HALK OYUNLARI

Halk oyunları eğitiminde öğrencilerin bedensel ve mental gelişimi hedeflenir. Okulumuzda halk oyunları eğitimi alan öğrenciler ile törenlerde, etkinliklerde, sene sonu gösterilerinde koreografiler hazırlanır ve öğrencilerimiz etkinliklerde çalışmalarını sahneleme fırsatı yakalar.

DRAMA

Neden Drama?
 • Kendini tanıma,
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme,
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
 • İletişim becerileri geliştirme,
 • Moral değerleri geliştirme,
 • Problem çözme becerilerini geliştirme,
 • Dil becerilerini geliştirme,
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırma,
 • Hayal gücünü geliştirme,
 • Dinleme becerilerini geliştirme,
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma,
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmesi açısından fırsatlar oluşturması drama dersini önemli kılmaktadır.

 TİYATRO

Tiyatro eğitiminin amacı, çocukların yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek ve geleceğin bireylerine sanat zevki aşılamak olmalıdır. Bu bağlamda eğitim, hem gençlerin bireysel konuşma, yaratma ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirecek, hem de onlara tiyatro özelinde sanata, topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandıracaktır. Özgüven kazanan bireyler, kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerini hem okul hem de diğer ortamlarda daha rahat ifade edeceklerdir. Ayrıca kazandıkları yaratıcı algılama süreci ve keyfi ile gelecekte de sanatla iç içe olan, sanatın yaratıcı özelliğinden hayatın tüm alanlarında yararlanan bireyler olacaklardır.

DANS

Hedefimiz öğrencilere temel bale hareket ve duruşlarını öğretmenin yanı sıra beden koordinasyonu kazandırmak, ritim duygusunu bedene aktarabilmelerini sağlamak, alan kullanımı ve farkındalık kazandırmaktır. Dans çalışmalarının çocuklarda motor hareketlerin gelişimini desteklediği ve kas-iskelet sistemini kuvvetlendirdiği açıktır. Aynı zamanda  dans ile çocukların hayal güçlerinin geliştiği ve mutlu bireyler oldukları inkâr edilemez bir gerçektir. Okulumuzda dans dersleri eğitimi alan öğrenciler ile törenler, etkinlikler, sene sonu gösterileri için koreografiler hazırlanır ve öğrencilerimiz bu etkinliklerde çalışmalarını sahneleme fırsatı yakalar.