İNSAN KAYNAKLARI MİSYONUMUZ VE STRATEJİMİZ

MİSYONUMUZ

– Kurumumuz misyon ve vizyonunu benimseyecek çalışanları işe almak,

– Çalışanlarımızın verimliliğini arttırmak ve başarılarını sürdürülebilir kılmak,

– Çalışanlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri ve yaratıcı yönlerini kullanabilecekleri çalışma ortamı yaratmak ve bunu tüm insan kaynakları uygulamalarında sağlamaktır.

STRATEJİMİZ

– Profesyonel, insan odaklı, iletişimci ve hoşgörülü, sorumluluk üstlenen ve tüm bu özellikleriyle ayrıcalık taşıyan nitelikli işgücü istihdam etmek,

– Kaliteli zaman ve bilgi paylaşımını, aynı zamanda işimizde etik bakış açısını kültürümüz haline getirmek,

– Güven veren ve fark yaratan insan kaynakları politikaları uygulayarak çalışanlarımızın yanında olmak, motivasyonlarını yüksek tutmak,

– Çalışanlarımıza adil fırsatlar sağlayarak mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemektir.

ORGANİZASYON YAPIMIZ

Genel Müdürlük

Yönetim Kurulu
İnsan Kaynakları ve İdari İşler
Kurumsal İletişim
Bilgi İşlem
Muhasebe
İç Hizmetler
Santral ve Danışma
Sağlık Birimi
Yazı İşleri
Baskı Merkezi
Kütüphane

Atacan Anaokulu

Yönetim
Rehberlik
Sınıf Öğretmenliği
Uygulama Dersler
Yabancı Diller
Fen Laboratuvar

Atacan İlköğretim Okulu

Yönetim
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
Sınıf Öğretmenliği
Sayısal Dersler Zümre Başkanlığı
Sözel Dersler Zümre Başkanlığı
Yabancı Diller Zümre Başkanlığı
Uygulamalı Dersler Zümre Başkanlığı

Atacan Anadolu Lisesi

Yönetim
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
Sayısal Dersler Zümre Başkanlığı
Sözel Dersler Zümre Başkanlığı
Yabancı Diller Zümre Başkanlığı
Uygulamalı Dersler Zümre Başkanlığı

İşe Alım
  • İşe alma ve yerleştirme sistemimiz ile, kurumumuzda mevcut olan boş pozisyonlara kurumumuzun temel değerlerine ve iş gereklerine uygun personelin istihdam edilmesini,

  • İstihdam edilen personelin işe ve kuruma adaptasyonunu sağlamak amacıyla oryantasyon ve rotasyon programlarının yürütülmesini düzenlemektedir.

Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama
  • Performans Yönetimi Sistemi, Kurumumuza nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve her çalışanı potansiyel bir yetenek olarak değerlendirerek geliştirmeyi,

  • Kurum çalışanlarının performansının, Kurum performans hedefleriyle aynı doğrultuda planlanarak ve yönetilerek kurumsal başarının garanti altına alınmasını hedefleyen uygulamaların önemli bir parçasıdır.

  • Performans değerlemesi sonucu çıkan sonuçlar, çalışanlarımızın kariyer planlarının oluşturulmasına veri teşkil etmektedir.

  • Kurumumuzda çalışanlarımızın nabzını tutmak, memnuniyet ve/veya memnuniyetsizlikleri ile ilgili geri bildirimleri sağlıklı bir şekilde alabilmek amacıyla  “Çalışan Memnuniyeti Anketi" uygulaması yapılmaktadır.

Eğitim Faaliyetleri

Personelimizin günün gereklerine uygun bir şekilde, yapmakta olduğu iş ile ilgili her türlü donanıma sahip, işini yapması ve kurum dışı ortamlarda Atacan Eğitim Kurumları’nı en iyi biçimde temsil edebilmesi için gerekli olan her türlü bilgi ve beceri ile donatılmış bireyler olmalarını sağlamak amacıyla eğitim yönetimi sistemimiz kurulmuştur.

Ücret

Kurumdaki mevcut işlerin gruplanarak yapılan iş değerlemesi sonucunda, ücret yönetim sistemi oluşturulmuştur.
Eğitim sektöründeki ücretlerdeki gelişmeler ve kişilerin performansı ücret yönetim sisteminin esasını oluşturmaktadır.

CV Gönder