Amaç

Psikolojik Danışma ve Rehberlik; bireyin kendisini anlaması, doğru kararlar vererek kendini değerlendirebilmesi, çevresiyle dengeli, sağlıklı ve uyumlu ilişkiler geliştirebilmesi, rasyonel hedefler koyabilmesi, yeteneklerini keşfedebilmesi ve bunları gerçekleştirebilmesi için yapılan profesyonel ve sistematik yardım sürecidir.

Özel Atacan Eğitim Kurumları’nda “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri” servisi olarak ortak amacımız; “önce insan” düşüncesinden hareketle çocuklarımızı daha yakından tanıyıp, her birini sahip olduğu gelişim özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, sürekli gelişme-öğrenme isteği içinde olan, alternatif düşünebilen , özgüvenli, sağduyulu, yaratıcı, bağımsız, kendini ifade edebilen, sosyal, katılımcı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirebilmektir.

Kurumumuzda Rehberlik Servisi öğrenciye, öğretmene, veliye yönelik olarak planlanarak öğrencinin her yönüyle gelişimi amaçladığı için bir bütünlük çerçevesinde anaokulundan başlayarak ilköğretim ve lisede devam etmektedir.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Aday öğrenciler ile mülakat,

– Oryantasyon çalışmaları,

– Öğrenciyi tanımaya ve öğrencinin kendisini tanımasına yönelik envanter çalışmaları, anket uygulamaları,

– Öğrencilerin yaşadıkları sorunları belirleyici ve tanımlayıcı envanter çalışmaları, anket uygulamaları,

– Öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmeye yönelik eğitsel rehberlik çalışmaları,

– Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirici sınıf  grup çalışmaları,

– Önleyici rehberlik çalışmaları,

– Öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık,

– Aile danışmanlığı,

Ayrıca her sınıfın sınıf rehber – ders öğretmenleri ile bireysel görüşmeler yapılarak, öğrencilerin gelişim durumları takip edilmektedir.

Velilere Yönelik Çalışmalar

Eğitim sürecinde okul-öğrenci-aile üçgeni arasında kurulan kuvvetli bağ temel alınmakta ve yapılan çalışmalar bu bağlamda gerçekleştirilmektedir. Bu amaç ışığında Atacan Eğitim Kurumları Rehberlik Servisi velilere yönelik aşağıdaki çalışmaları sürdürmektedir:

– Öğrencinin ders durumu, anne baba ile olan iletişimi, okul içerisindeki davranışları ve psikolojik yapısı ile ilgili olarak velilerimizle bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

– Bireysel görüşmeler ( Velilerimiz ile gerçekleştirilen, gizlilik içeren paylaşımlar),

Rehberlik Servisi çalışmalarının aile işbirliğinin önemi çerçevesinde daha verimli olması amacıyla, siz sayın velilerimizle sıkı ilişkiler içinde olmayı amaçlıyor ve katkılarınızı bekliyoruz.