ATACAN EĞİTİM KURUMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Özel Atacan Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan Ölçme ve Değerlendirme Biriminin amacı, “Tam Öğrenme’’yi sağlayıp başarıyı artırarak öğretim kalitesinin ve veriminin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Ölçme-değerlendirme, eğitimin ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin yaptıklarını ve yapabileceklerini belirler. Öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar. Öğretmenler ve okul idaresinin ölçme ve değerlendirme sistemine katılır. Bu yolla ölçülen kazanımların düzenli olarak değerlendirilmesi, öğrencilerin eksik kazanımlarının giderilmesi sağlanır.

Ölçme; belirlenen süreçte ulaşılması beklenen hedeflere ulaşma düzeylerini belirlemeye ve uygulanan programların kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin yeterliliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME MİSYONUMUZ

Kurumumuzdaki Ölçme-Değerlendirme misyonumuz: Nitelikli bir eğitim için; öğrenme süreçlerini detaylı bir şekilde takip ederek, öğrenci, okul idaresi, öğretmen ve velilerimize öğrencilerimizin akademik alandaki öğrenme eksikliklerinin farkına varmalarını sağlamaktır. Buna ek olarak eksik tamamlama ve destek çalışmalarına rehberlik etmek, öğrencinin gelişimini objektif bir şekilde değerlendirmek, öğrenci ve öğretmene doğru ve etkili dönüt vermektir.

Sistemimizin amacı, öğrencinin bulunduğu sınıf düzeyinde etkili öğrenmesini sağlamak, MEB ve ÖSYM tarafından hazırlanan sınavlara tam anlamıyla öğrenciyi hazır hale getirmektir.

ÖLÇME – DEĞERLENDİRME BİRİMİ;

  • Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine etkili geri bildirim sağlar.
  • Öğrencinin performansı hakkında kayıt tutar ve rapor hazırlar.
  • Öğrencilerin öğrenme sürecinde öğrencinin yaptıklarını ve yapabileceklerini belirler ve bu doğrultuda geri dönütlerle olası eksiklerini giderme çalışmalarını tamamlamalarına destek olur.

Çocukları destekleyebilmek ve onlara rehberlik edebilmek için onların becerilerini ve ihtiyaçlarını iyi bilmemiz gerekir. Çocuğun yaşantısındaki her türlü veriyi onu anlamak ve tanımak için kullanırız. Düzenli ölçme ve değerlendirmeler yaparak çocuklar ile ilgili etkili planlar yapabiliyor, velilerle iş birliği içinde eksikleri giderebiliyoruz.

Ölçme ve değerlendirme yaparken birden fazla ölçme-değerlendirme aracını kullanıyoruz. Böylece öğrencilerimizi çok yönlü ve adil bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Ölçme değerlendirme sonunda elde edinilen bilgiler, planlara entegre edilir ve öğrenci için öğrenme fırsatlarına dönüştürülür. Ölçme değerlendirme aileyi de kapsayan bir süreçtir; çocuğun gelişimi hakkındaki detaylar aile ile paylaşılır ve sürece daha etkin şekilde dahil edilir.  

Bu kapsamda Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından her yıl;

Atacan Eğitim Kurumları ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde, sınıf seviyelerine uygun hazırlanan ve öğrencilerin akademik gelişim sürecini izlemek için yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Hazır Bulunuşluk Sınavları (HBS) Dönem Başında (3-4. Sınıflar)
  • Bireysel Telafi Çalışmaları (BTÇ)
  • Etkinlik Uygulamaları  (2-3-4 .Sınıflar)

İLKOKUL BAŞARI DEĞERLENDİRME

2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimize her dönemde 3 adet toplamda 6 adet  ‘’Genel Değerlendirme Etkinlik Uygulaması’’ yapılmaktadır. Bu etkinlik uygulamaları ile öğrenciye verimli ve dikkatli test çözme alışkanlığı kazandırmak ve dönem içerisinde öğrendikleri konuların başarı düzeylerini görerek, eksiklerini gidermek amacıyla yapılmaktadır.

ETKİNLİK UYUGULAMA SONUÇLARINA ULAŞIM

Velilerimiz ve öğrencilerimiz  K12Net sistemi üzerinden tüm sınav sonuçlarına ulaşabilirler.

https://atacan.k12net.com