TARİHÇEMİZ

Özel Atacan Eğitim Kurumları’nın ilk ünitesi olan Atacan Anaokulu Tavyapsan A.Ş. tarafından 1989’da kuruldu. İlerleyen yıllarda, kurum mensuplarının Eğitim ve Öğretimdeki heyecanları diğer birimlerin oluşumunda ciddi etken olmuştur. İnsan eğitiminin önemini her zaman bilerek hareket eden kurum çalışanlarının destekleri ile aynı alan içerisinde 1994’te Atacan İlköğretim Okulunu, 1997 yılında ise Atacan Anadolu Lisesini hizmete açmıştır.
Atacan Eğitim Kurumları; “Çağdaş Eğitim, Doğru Bilgilendirme" ilkelerini izleyerek, öğrencilerini milli ve manevi değerlerine bağlı kalarak “Bilimsel Tavır ve Davranış" anlayışıyla yetiştirme süreci içerisinde eğitim – öğretim hizmetine devam etmekte, güncel ve geleceğe yönelik düşüncesiyle çağdaş bir kurum olarak eğitim sektöründe haklı yerini her zaman korumaya devam edecektir. 

FELSEFEMİZ

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunumuzda ifade edildiği gibi toplumun gereksinim duyduğu sosyalleşmiş bireylerin yetiştirilmesine sistemli bir şekil katkıda bulunmaktır. Sosyalleşmiş  birey, “biz" bilincine sahip olan; kendisi, ailesi, ülkesi ve yaşadığı dünya için gerekli olan sorumlulukları kavramış ve bu sorumlulukların gereğini yerine getirebilen, özgür bir bireydir.

Kurumumuz, bunun gerçekleşmesi için en doğru ortamın, sevgi ile kurulmuş ilişkiler olduğundan hareket eder. Sevgi, bağımlı olmadan bağlanmaktır; bağlanmak, sorumluluğu ve bilinçli davranışları beraberinde getirir; bu da başarıya ulaşmanın temel koşuludur. Benimsediğimiz misyonun ve öngördüğümüz vizyonun verimli bir eğitim hizmetine dönüşmesi, kurumdan başlayarak halka halka büyümesi için biz her gün, güne, sevgiyle başlıyoruz. 

Atacan Eğitim Kurumları’nda
“Her şey sevgiyle başlar.”

VİZYONUMUZ

Atacan Eğitim Kurumları, eğitimde adını kalite ile özdeşleştirmiş ve mensubiyetinden onur duyulan bir “kurum" olarak kalacaktır.

MİSYONUMUZ

“Önce insan" düşüncesinden hareketle Türk ulusunun milli ve manevi değerlerini, Atatürk İlke ve Devrimlerini gerçek anlamda yaşamayı temel amaç olarak benimseyen, ülke geleceğini biçimlendiren bireyler  yetiştirmektir.