ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ

ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ

BM Genel Kurulu'nda 15 Aralık 2022 tarihinde alınan kararla Küresel Isınma ve İklim Değişikliği konularına dikkat çekmek, ham madde tasarrufunu arttırmak adına 30 Mart tarihi, “Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmiştir.

Okulumuz Fen Zümresi önderliğinde ortaokul ve lise öğrencilerimizin katılımıyla, sıfır atık ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla “Atma, Getir Şapka Yapalım!" etkinliği düzenlenmiştir. 

Bu etkinlik kapsamında küçük sınıflardaki öğrencilerimiz; geri dönüştürebilir ürünleri araştırıp öğrenmişler, büyük sınıf öğrencilerimiz ise daha önce öğrenmiş oldukları geri dönüştürülebilir ürünleri pekiştirmişlerdir. Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları el emeği tasarım ürünü olan şapkalarımız okulumuzun fuaye alanında sergilemiştir.