TEMA Vakfı Küresel İklim Değişikliği Semineri

TEMA Vakfı Küresel İklim Değişikliği Semineri

Küresel İklim Değişikliği semineri TEMA Vakfı gönüllü eğitim sorumlusu Arzu Erksoy Bozgül tarafından gerçekleştirilmiştir. Seminerimiz ortaokul öğrencilerine yönelik yapılmıştır. Küresel İklim Değişikliğine sebep olan etkenler üzerinde durulmuştur. Bu duruma dur diyebilmek için ne gibi önlemler alınması gerektiğine değinilmiştir. Toprağın önemi, biyoçeşitlilik, su ve çevre kirliliği konularına değinilerek öğrencilerimize çevre ve doğa bilinci, sevgisi kazandırılması hedeflenmiştir. .