Tarih Bilinci Geliştirme Semineri

Tarih Bilinci Geliştirme Semineri

Tarih bilinci kazandırma semineri Tarih Öğretmeni Sayın Osman Azman tarafından gerçekleştirilmiştir. Ortaokul ve lise kademesindeki tüm öğrencilerimiz seminere katılım sağlamışlardır. Seminerde öğrencilere tarih bilinci ve şuurunu kazandırmak, tarihin önemini vurgulamak ve bununla ilgili görüş alışverişi yapmak amaçlanmıştır. Öğrencilerimiz katılım sağlayarak sorgulama bilinciyle soruları cevaplamışlardır. Aynı zamanda tarih bilinciyle ilgili sorularını da iletmişler ve öğretmenimiz tarafından verilen cevaplarla öğrencilerimizin aklındaki sorular cevap bulmuştur.