Kadıköy Belediyesi-Afet Eğitim ve Bilinçlendirme

Kadıköy Belediyesi-Afet Eğitim ve Bilinçlendirme

Özel Atacan İlkokulu 4.Sınıf öğrencileri ile Kadıköy Belediyesi-Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’na gezi düzenledik. Bu gezi ile öğrencilerimiz afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapabilecekleri hakkında uygulamalı eğitimler alarak güvenli yaşam kültürü oluşturmak konusunda kazanımlar elde etmişlerdir.

Deprem deneyim odasında öğrencilerimize ülkemizde olmuş depremlerin verileri kullanılarak simülatör yardımıyla gerçeğe yakın deprem deneyimi yaşatılmıştır. Deprem sırasında neden çök-kapan-tutun yapılması gerektiği, devrilebilecek ya da düşebilecek eşyaların bize zarar vermemesi için sabitlenmesi gerektiği, ev ya da okuldan güvenli şekilde çıkışın nasıl yapıldığı anlatılmış ve uygulatılmıştır.

Öğrencilerimiz “Eşini Bul, Afet Çantanı Hazırla" etkinliği ile oynayıp eğlenerek afet çantasında bulunması gerekenleri sıralamıştır. Beş boyutlu sinemada hareketli platformlarda depremlerin oluşumu, yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması, ana ve artçı depremler, afet çantası, aile afet planı gibi deprem öncesi yapılması gerekenler film ile anlatılarak bilinç düzeylerinin artması hedeflenmiştir.