GÖSTER KENDİNİ…

GÖSTER KENDİNİ…

 

Gönüllü bir çevre eğitimi çalışması olan SEMEP önceliği yerel ve ulusal sorunlara verir fakat yerel, ulusal ve uluslararası her türde çalışma birliğini destekler. Yaşayarak öğretmeyi amaçlar. SEMEP öğrencilerin yaratıcılıklarını ön plana çıkararak onları işe katmak, çevre bilincini bölgesel ve geniş kapsamlı olarak geliştirmek, çevre çatısı altında ulusal ve uluslararası birleşmeyi sağlamak, sorun çözebilme becerilerini geliştirmek, yaşam için çevre ve çevre için yaşam bilinci oluşturmak gibi temel amaçları kapsar. Bu kapsamdan yola çıkarak öğrencilerimiz “Göster Kendini” adlı çalışması ile kendilerini ve projelerini tanıtan bir video çektiler.