ETWINNING

ETWINNING

eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardaki öğretmen ve öğrencilere yönelik bir platform sunmaktadır.
eTwinning, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırmakta ve Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir.
09 Haziran 2022 Perşembe günü Ortaokul 6. sınıflarımızla yürütmüş olduğumuz “Healthy Lifestyles in Europe” isimli eTwinning yurtdışı projemizin veli bilgilendirme sunumunu ve sertifika törenimizi gerçekleştirdik.
Uluslararası eTwinning projemizde amacımız; hedef dil olan İngilizceyi geliştirmek, Avrupada’ki katılımcı ülkeler ile kültürel olarak iletişime geçerek kendi kültürümüzü tanıtmak ve proje ortağı okulların kültürleri hakkında bilgi edinmektir. Öğrencilerimiz hazırlamış oldukları çalışmaları “Twinspace” platformunda sergilemişlerdir. Bu sürecin sonunda velilerimiz okulumuza davet edilerek, yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verilmiştir. Aynı zamanda proje kapsamında ortak okullarımızın yapmış oldukları paylaşımlardan da örneklemeler yapılmıştır.
Öğrencilerimizin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz sunum sonrasında öğrencilerimize proje katılım sertifikaları dağıtılmıştır. Projemizin kapsamında öğrencilerimizde İngilizce kullanımının önemi hakkında farkındalık kazandırma hedefimize ulaşılmıştır.