eTwinning Veli Bilgilendirme Sunumu

eTwinning Veli Bilgilendirme Sunumu

eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardaki öğretmen ve öğrencilere yönelik bir platform sunmaktadır.

9 Mayıs 2023 Salı günü Anaokulu Hazırlık A&B&C sınıflarımızla yürütmüş olduğumuz “Under the Sea” isimli eTwinning yurtdışı projemizin veli bilgilendirme sunumunu ve sertifika törenimizi gerçekleştirdik.

Uluslararası eTwinning projemizde amacımız; hedef dil olan İngilizceyi geliştirmek, Avrupada’ki katılımcı ülkeler ile kültürel olarak iletişime geçerek kendi kültürümüzü tanıtmak ve proje ortağı okulların kültürleri hakkında bilgi edinmektir. Proje kapsamında her ay bir konu üzerinde durulmuş ve o konu hakkında etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinlikler: Kasım ayında deniz altında yaşam ve hayvanlar, Aralık ayında su altında yaşayan memeli hayvanlar, Ocak ayında su altında yaşayan sürüngenler, Şubat ayında su altında yaşayan kabuklu hayvanlar, Mart ayında su altında yaşayan derisidikenliler, Nisan ayında süngerler ve solucanlar şeklinde gerçekleşmiştir. Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları çalışmalar “Twinspace” platformunda sergilenmiştir. Bu sürecin sonunda velilerimiz okulumuza davet edilerek, yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verilmiştir ve öğrencilerimizin oluşturdukları projeler de sergilenmiştir. Aynı zamanda proje kapsamında ortak okullarımızın yapmış oldukları paylaşımlardan da örneklemeler yapılmıştır.

Öğrencilerimizin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz sunum sonrasında öğrencilerimize proje katılım sertifikaları dağıtılmıştır. Projemizin kapsamında öğrencilerimizde İngilizce kullanımının önemi hakkında farkındalık kazandırma hedefimize ulaşılmıştır.