Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü

Birleşmiş Milletler, Dünya Otizm Farkındalık Günü öncesinde, dünya genelinde 70 milyon insanı etkilediği düşünülen spektrumlu nörolojik bir durum olan otizmin haklarının tanınması çağrısı yaptı.

İhtiyaçlarına ve seçimlerine erişim sağlayarak her insanın hayatındaki önemli kilometre taşlarıyla yüzleşmeleri için güçlendirileceklerini nerede ve kiminle yaşayacakları, hangi tür işi yapacakları ve kişisel finanslarını nasıl yönetecekleri gibi kararlar alacaklarını söyledi.

BM Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tahminlerine göre, 160 çocuktan birinde otizm spektrum bozukluğu bulunmaktadır. Dünya genelinde, tüm nüfusun %1’i- belki de %2’si- spektrumda yer almaktadır.

Otizm özellikle benzersiz sosyal etkileşimleri, standart olmayan öğrenme yolları, belirli konulara ilgi duymaları, rutinlere eğilimleri, tipik iletişim zorlukları ve duyusal bilgileri işleme şekilleri ile karakterize edilir.

İlk insan hakkı olan saygınlık hakkı açısından, medeni uluslar olarak otizmli insanların haklarını korumada başarılı olmak zorundayız.