ANAOKULU PROJE ÇALIŞMASI

ANAOKULU PROJE ÇALIŞMASI

Hazırlık grubu öğrencilerimiz, her ay, aylık bültende yer verdiğimiz bir proje konusu ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Mart ayı bültenimizde proje başlığımız ‘Serbest Kürsü’ idi. Bu etkinlik kapsamında öğrencilerimiz ilgi duydukları, sevdikleri bir konu başlığı belirlediler ve seçtikleri konu başlığı ile ilgili araştırma yaparak bir sunum hazırladılar.

Kazanımlarımız;
Çocuklar serbest kürsü proje etkinliğinde, birbirlerinin konuşmalarını dinlemeyi, başkalarının haklarına saygı duymayı, sırasını beklemeyi, kendi düşüncelerini aktarmayı, kendilerini ifade etmeyi öğrendiler. Etkinlik, çocukların grup içinde konuşma cesareti kazanmalarını sağladı ve kendilerine olan güvenlerinin gelişimine destek oldu.

Duygu ve düşüncelerini toplumca kabul edilen yollarla aktarmayı öğrenmelerini sağladı. Öğrenme güçlerinin farkına varmalarına yardımcı oldu. Etkin çalışmalar ve araştırmalar yapma konusunda onları cesaretlendirdi.
SERBEST KÜRSÜ SUNUM
Hazırlık 5-A/5-B ve 5-C sınıfı öğrencilerimiz, hazırlamış oldukları sunumlarını anaokulumuzun kış bahçesinde tüm hazırlık grubu arkadaşlarına sundular.
Etkinliğin, çocukların bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve psiko-motor gelişim alanlarına olumlu katkıları olmuştur
Kazanımlarımız;
*Dikkat edilmesi gereken duruma odaklanır.
*Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
*Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
* Grup önünde kendini ifade eder.