3. SINIFLAR ETWINNING

3. SINIFLAR ETWINNING

eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardaki öğretmen ve öğrencilere yönelik bir platform sunmaktadır.

eTwinning, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırmakta ve Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir.

14 Haziran 2022 Salı günü İlkokul 3. sınıflarımızla yürütmüş olduğumuz “Wonders of Our Universe” isimli eTwinning yurtdışı projemizin veli bilgilendirme sunumunu ve sertifika törenimizi gerçekleştirdik.

Uluslararası eTwinning projemizde amacımız; hedef dil olan İngilizceyi geliştirmek, Avrupada’ki katılımcı ülkeler ile kültürel olarak iletişime geçerek kendi kültürümüzü tanıtmak ve proje ortağı okulların kültürleri hakkında bilgi edinmektir. Proje kapsamında her ay bir konu üzerinde durulmuş ve o konu hakkında etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinlikler: Ekim ayında güneş sistemi ve gezegenler, Kasım ayında galaksiler, Aralık ayında Güneş, Ocak ayında Ay, Şubat ayında astronotlar, Mart ayında uydular ve Nisan ayında uzaylılar şeklinde gerçekleşmiştir. Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları çalışmalar “Twinspace” platformunda sergilenmiştir. Bu sürecin sonunda velilerimiz okulumuza davet edilerek yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verilmiştir ve öğrencilerimizin oluşturdukları projeler de sergilenmiştir. Aynı zamanda proje kapsamında ortak okullarımızın yapmış oldukları paylaşımlardan da örneklemeler yapılmıştır.

Öğrencilerimizin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz sunum sonrasında öğrencilerimize proje katılım sertifikaları dağıtılmıştır. Projemizin kapsamında öğrencilerimizde İngilizce kullanımının önemi hakkında farkındalık kazandırma hedefimize ulaşılmıştır.