Basketbol

Basketbolun çok zevkli bir spor olması, kişisel katkı ve gelişmede geniş ölçüde olanak tanıması çocukları mutlu ederken onlara bağımsızlık duygusunu da verir. Bu ortamda vücut bir yandan güçlenirken, diğer yandan çocuğun kişiliğinde, zekâsında güçlü duygusal bağlar oluşur. Sosyal gruplar arasındaki mesafeler azalır ve çocukların ilk toplumsal tecrübelerini yaşayacakları yeni gruplar doğar.

Basketbol sporuna başlama yaşı çocukların en temel motorik özellikleri kazanmaya başladıkları 6-7 aralığıdır. Bu yaşlarda çocuklar genel olarak el göz koordinasyonu, koşular, sıçramalar, yön değiştirmeler, gibi fiziksel özellikler yanında bir gruba ait olarak düzen içinde çalışma disiplini, kurallara uyma, birlikte hareket etme gibi psiko-sosyal özellikleri de kazanmaya başlarlar. O nedenle bu yaşlar özellikle basketbol gibi takım sporlarına başlamak için en ideal yaşlardır. Amaç, çocuğa en önce “koşmayı öğretmek” le, toplu yada topsuz oyunlar oynatarak temel motorik özellikleri kazandırma çalışmalarıdır.

Neden Basketbol ?
– İletişim becerileri gelişir.
– Paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenir.
– Kendini korumasını ve diğer bireylerin hakkına saygı göstermeyi öğrenir.
– Problem çözme becerilerini geliştirir.
– Bir grubun parçası olmayı öğrenir.
– Sınırlara ve kurallara uymayı öğrenir.
– Aile dışındaki bireylerle iletişim kurabilmeyi öğrenir.
– Öz güven, karar verebilme ve liderlik becerileri gelişir.
– Sportif becerileri ve koordinasyonları gelişir.
– Kemik ve kas yapıları güçlenir.

Voleybol

Voleybol, küçük yaşlardan itibaren çocukları görev ve sorumluluk alıp bunları yerine getirmeyi aşılar. Bireysel sorumluluğunun yanı sıra, takımı içinde de sorumluluk taşıdığının bilincinde olan çocuklar, ekibindeki zayıflıkları tolere etmesi gerektiğini kavrar. Ayrıca her zaman başarı kazanmanın mümkün olmadığını; zaman zaman yedekte kalıp her zaman en iyi olamayacağını; iyi olmadığı zaman, yerini başkasına bırakıp onu desteklemesi gerektiğini, iyi olmak için sürekli çalışması gerektiğini öğrenir. Voleybol eğitimcileri, bu eğitimi genellikle çocuklara bilinçli olarak verir. Voleybol oynayan çocuk, ister istemez bu bilinci kazanır.

Neden Voleybol?
– Voleybol, uzun ve kısa vadede hedef belirleyip bu hedeflere ulaşma konusunda yöntem geliştirmeyi öğretir.
– Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkların kullanımına maruz kalmadıkları için, kötü alışkanlıklardan da uzak kalarak, hayat boyu sağlıklarını korurlar.
– Küçük yaşlardan itibaren voleybol oynayan çocuklar, görev ve sorumluluk alıp bunları yerine getirmeyi öğrenir.
– Voleybol üst düzeyde yardımlaşmayı gerekli kılar. Çocuklar, bu yardımlaşma bilinci ile farkına varmadan hayata hazırlanırlar.
– Kemik ve kas yapıları güçlenir.
– Sürat, çeviklik, kuvvet, esneklik özellikleri gelişir.
– Takımı içinde de sorumluluk taşıdığının bilincinde olan çocuklar, ekibindeki zayıflıkları tolere etmesi gerektiğini kavrar.
– Problem çözme becerilerini geliştirir.

Jimnastik

Jimnastik; uygulaması heyecan, seyretmesi ise hayranlık uyandıran ve yaşadığımız modern çağa uygun olan bir alt yapı sporudur. Bilindiği gibi tüm sporların temelini oluşturan jimnastik, 4 yaşından itibaren hem kız hem erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan eğlenceli, zevkli bir spordur. Jimnastik, çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların hareketliliğe bağlı olarak kas ve kemik yapılarının güçlenmesi, sinir- kas koordinasyonu, sürat, kuvvet yapılarında gelişme sağlanması, çok önemlidir.

Neden Jimnastik?
– Yaşıtlarına göre daha sosyal ve dışa dönük bireyler olma,
– Düzgün vücut postürüne sahip olma,
– Vücut dilini rahatça kullanabilme,
– İnsan ilişkilerinde aranan bireyler olma,
– Yaşıtlarına göre daha aktif ve girişken bireyler olma,
– Yaşıtlarına göre her alanda daha fazla başarılı olma,
– Yaşıtlarına göre daha olgun ve sorumluluk sahibi olma,
– Özgüven, ekip ruhu, yardımlaşma, paylaşma ve disiplin KAZANDIRIR.

Spora başlamada ailenin isteğinden çok, çocukların istek ve ilgileri daha önemlidir. Spor yapan çocuklar, kişisel deneyimlerini, yaratıcılıklarını geliştirir ve sorumluluk duygusu kazanır. Yardımlaşma ve işbirliği, arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı gösterme gibi sosyal davranışlar kazanarak olumlu bir benlik gelişimi sağlar.

Savunma Sanatları

Kore’den dünyaya yayılan Taekwondo, kısaca el ve ayakların ahlak ve fazilete ulaşmak için takip ettikleri yol olarak tarif ediliyor. Saldırıyı değil, savunmayı telkin ediyor, vücut hareketlerine felsefi anlamlar yüklüyor. Böylesine anlamlı mesajları barındıran bu Uzakdoğu sporunu, Atacan Spor Kulübü Derneği’nde de değişik yaş grupları ile iki aydır çalışmaktayız. Amacımız; öğrencilerimizin fiziksel ve kişisel gelişimini sağlayarak, sporda hedefe ulaşma, eğlenme, çevreye uyum sağlayabilme yeteneklerini de geliştirebilmek ve bu sayede yaşanabilecek problemlerimizi de (hiperaktivite, sosyal uyumsuzluk, ergenlik vb.) en aza indirgemiş olmak. Taekwondo da çocuklara kendi tercihleri istikametinde teknikler öğretilir. Çocuklar oyun oynar gibi aktivitelere katılırlar. Dizilen ve teknikler yapması istenen çocuklara bir zorlama getirilmez.

Usta sporcular önde durur ve kemer derecesine sahiptirler. Taekwondo da muhakkak bir partner ile çalışılır. Çocuk partneriyle ortak davrandıkça hareketler ve teknikler yapacağının farkına varır. Paylaşmayı ve birlikte olmayı öğrenir. Teknik yapmak için arkadaşının yardımına ihtiyacı olduğunu anlar. Birlikteliğin gücüne varır. Yani bireysel bir spor olmasına rağmen takım ruhunu her zaman içinde barındırır. Araştırmalar göstermiştir ki dövüş sporlarındaki biçimsel, kurallı çalışma kişiler üzerinde kendilerine güven ve saygı açısından olumlu bir etki yapmaktadır. Ayrıca, bu sporları yapanların agresiflikleri azalmış, daha önceden var olan saldırgan tavırlarını terk etmişlerdir. Sosyal becerileri ve topluma katılımları artmıştır. Stres ve sıkılganlıklarında önemli derecede azalma olmuş, doğru ve yerinde karar verme melekeleri artmıştır. Bu nedenle taekwondo çalışmanın çocukların psikolojilerine olan bu olumlu katkısı, taekwondonun hiperaktif çocuklar için en önemli pratik başvuru yollarından biri olarak tercih edilmesini sağlamıştır.

Taekvondo da beş ana prensip vardır:
Nezaket, doğruluk, sabır, nefsi kontrol ve boyun eğmeyen ruh.
Bizler de Atacan Spor Kulübü Derneği ve eğitmenler olarak çocuklarımızın iyi birer yetişkin olabilmeleri için, branşlarında devamlılık ve ilgilerinin sürekliliğini arzu etmekteyiz.

Kış Spor Okullarımız

2013-2014 Kış Spor Okullarımız sertifika törenimizle birlikte kapandı. Başta öğrencilerimizin yanında olan ve desteklerini hiç bırakmayan velilerimize, sporcularımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için tüm gayreti ve çabayı gösteren antrenörlerimize ve destek ekibimize çok teşekkür ederiz. Ayrıca, sporu yaşam felsefesi haline getirmeyi başaran tüm sporcularımızı da tebrik eder, bundan sonraki spor yaşamlarında başarılarının devamını dileriz. Tüm sporcularımızın dolu dolu eğlenceli, spor- un ve sanatın hayatlarından eksik olmayacağı güzel bir yaz geçirmelerini dileriz. Yıl boyunca yapılan sportif faaliyetlerimizde öğrencilerimiz girdikleri derslerde; sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirirken, fiziksel uygunluk dediğimiz kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik, beceri ve esnekliklerini geliştirdiler. Sene sonunda öğrencilerimiz kış spor okullarını başarıyla bitirip sertifikalarını büyük bir sevinçle aldılar. Taekwondo kursuna giden öğrencilerimiz girdikleri kuşak sınavında gösterdikleri yüksek performans sayesinde yeni kuşaklarını almaya hak kazandılar. Aileleriyle birlikte yeni kuşaklarının mutluluğunu paylaştılar.

Atacan Spor Kulübü'nde Sezon Bitiminde Sertifika Törenleri

Atacan Spor Kulübü'nde minik sporcular bütün bir kış sezonu boyunca voleybol, basketbol, jimnastik ve taekwondo branşlarında gösterdikleri başarı ve performansları ile hem eğitmenlerini hem de velilerini mutlu ettiler. Sezon bitiminde de kulüp başkanı Eyüp Ensar Tavukçuoğlu ve antrenörlerinden aldıkları katılım sertifikaları ile minik sporcuların emekleri taçlandırılmış oldu.

4. Hasan Tahsin TAVUKÇUOĞLU Mini Voleybol Şenliği

3. Hasan Tahsin TAVUKÇUOĞLU Mini Voleybol Şenliği

2. Hasan Tahsin TAVUKÇUOĞLU Mini Voleybol Şenliği

1. Hasan Tahsin TAVUKÇUOĞLU Mini Voleybol Şenliği

Voleybol

Taekwondo

Basketbol

Jimnastik

Aile Spor Şenliği