ANAOKULUNDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Doğru bir metotla sunulduğu takdirde yabancı dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme o kadar kolay, doğal ve kalıcı olur. Bizler, okulumuzda  öğrencilerimize yabancı dili kendi doğal ortamlarında eğlenceli ve interaktif bir şekilde sunmakta, farklı metotlarla yabancı dil öğrenmeyi keyifli hale getirmekteyiz. Öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini kavramak için gerekli olan yetileri erken çocukluk  döneminde kazanmaktadırlar. Anaokulunda İngilizce Programı’nın temel amacı, İngilizcenin zevkli ve eğlenceli bir şekilde edinilmesinin ilk adımlarını atmaktır.  Başlangıç seviyesindeki iletişimleri için gerekli olan kelimeleri öğretmek, İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini oluşturacak temel oluşumları sağlamak ve  genel olarak gelecek yıllardaki Yabancı Dil öğretimine yönelik bir alt yapı hazırlamaktır. Tüm yaş gruplarında uygulamalarımız bu doğrultuda düzenlenmekte ve  anadili İngilizce olan yabancı öğretmenlerle öğretim programımız desteklenmektedir. Dil öğretiminde görsel, işitsel ve yaparak öğrenmeye dayanan oyun ve  aktiviteler de İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından hareket edilerek yabancı dil anlamlı bir bütün  halinde sunulmaktadır. Böylece çocuklar; İngilizceyi hikâyeler, şarkılar, resimli kartlar ve çeşitli objelerle oynanan oyunlar, görsel araçlar, drama ve uygulamalı  aktiviteler yardımıyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler.

Anaokulunda Öğrencilerin; 

• Farklı dillerin varlığının farkına varması,
• Yabancı dili öğrenmeye ve bu dille iletişim kurmaya istekli olması,
• İhtiyacı olduğunda yabancı dili kullanabilmesi,
• Sözlü İngilizce yönergelere karşılık verebilmesi,
• Drama aktivitelerine, şarkı ve oyunlara katılması,
• Duyduğunu anlayabilmesi ve konuşma becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

Atacan Anaokullarında İngilizce GEMS Eğitimi

GEMS Eğitim yaklaşımında araştırmalar, erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır  bulunuşlukla ilgili becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu düşünceler doğrultusunda, “GEMS Eğitim Yaklaşımı” programımızda önemli bir yer teşkil etmektedir. “Great Exploration in Math and Science” sözlerinin kısaltması olan GEMS kelimesi, Türkçeye “Fen ve  Matematikte Büyük Gelişmeler” şeklinde çevrilmiştir. Bu program California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde oluşturulmuştur. Sürekli gelişime açık, etkili,  esnek ve kaliteli olan GEMS Programı sayesinde heyecan verici fen ve matematik etkinlikleri sınıflara taşınmıştır. GEMS Programı içerisinde yer alan eğlenceli  etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanır, böylece bilimsel düşünmenin ilk temelleri de atılmış olur. Çocuklar bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bilginin bağlantılarını erken yaşlarda, yaşayarak öğrenir. GEMS Programı; “gözetimli keşif” yöntemi ile çocukların ön planda  olduğu, doğrudan katılım sağladığı, eleştirel düşündüğü, kendini özgürce ifade ettiği, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anladığı bir sınıf ortamı  sağlamaktadır. Öğrenme etkinlikleri ile internet üzerinden uzaktan öğretim ile öğrenciler kendilerini geliştirebilir. 

GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?
• Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak,
• Çocukların fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak,
• Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek,
• Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamaktır.   

İNGİLİZCE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

Matematik tema çalışmamızda öğrencilerimizle beraber yapacağımız etkinlik için bir sayı panosu hazırladık. Her sayı için renkli rulolar oluşturup üzerine karışık bir  şekilde sayıları yerleştirdik. Sayılarla ilgili videolar izleyip ileriye ve geriye sayma çalışmaları yaptıktan sonra, etkinliğimizde kullanacağımız sayı panomuzu  öğrencilerimize tanıttık ve sonrasında öğrencilerimize bir ip verdik. Sırasıyla ipi bir numaralı rulodan başlayıp, on numaralı rulodan çıkaracak şekilde içinden  geçirmelerini istedik. Öğrencilerimiz bu etkinliği yaparken sayıları yüksek sesle söyleyip hangi renkli ruloda hangi sayının yazdığını göstermiş oldular. 

Yaptığımız etkinlikler

• 1’den 10’a kadar sayıları sıraya koymak,
• Etkinlikte kullanacağımız materyalleri tanımak,
• İpi renkli ruloların içinden geçirmek,

Kazanımlarımız

• 1’den-10’a kadar sayıları tanır.
• Renkleri tanır.
• Sıralı şekilde sayıları sayar.

İNGİLİZCE FEN ETKİNLİĞİ

Fen tema çalışmamızda öğrencilerimiz ile yapacağımız etkinlik için su dolu bir tabak, mum, uzun bir bardak veya kavanozumuzu hazır bulundurduk. Öğrencilere  malzemelerimizi ve etkinliği tanıttıktan sonra yaktığımız mumu su dolu olan tabağımızın ortasına koyduk. Bardağı yanan mumun üzerine ters çevirerek kapattık.  Bardağın içinde oksijen kalmadığından yanan mumun söndüğünü ve bardağın içindeki basıncın düşmesiyle suyun yükseldiğini gözlemledik. 

Yaptığımız etkinlikler

• Etkinlikte kullanacağımız materyalleri tanımak,
• Tanıdığımız materyaller ile etkinlik için hazırlık yapmak,
• Hazırladığımız materyalleri kullanarak etkinliği tamamlamak.

Kazanımlarımız

• Dikkat edilmesi gereken duruma odaklanır.
• Havasız ortamda mumun yanmadığını bilir.
• Hava ve oksijenin önemini bilir.
• Hava ile birlikte basıncın varlığını ve önemini anlar.

eTwinning faaliyeti temelde Avrupa’nın farklı ülkelerinden öğretmenlerin deneyimlerini paylaşıp fikir alışverişinde bulunabileceği çevrimiçi bir ortam oluşturmayı  amaçlamaktadır. Öğretmenler, farklı ülkelerden iletişim kurdukları öğretmenlerle kendi eğitim süreçlerine uygun şekilde projeler yapabilirler. eTwinning, Avrupa  ülkelerinde gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında fikir sahibi olmayı sağlamakla birlikte öğrencilere yeni öğrenme fırsatları da sunmaktadır. eTwinning projesi  yapan birçok öğretmenin görüşlerinden yola çıkarak, eTwinning’in öğrencilere sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir; 

• Avrupa’daki okullarla iletişim kurabilir.
• Öğrenme etkinlikleri ile internet üzerinden uzaktan öğretim ile öğrenciler kendilerini geliştirebilir.
• Çevrimiçi projeler üretebilir ve diğer projelere ortak olabilir.
• Öğrencilerin projelere eklenerek farklı ülke kültürlerini tanımaları, bilişim araçlarını etkili bir şekilde kullanmaları sağlanabilir.
• Farklı ülkelerdeki öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunulabilir.
• Hareketlilik içeren okul öğrenme projeleri için çalışmalar yapılabilir.

Anaokulu eTwinning projemiz öğrencilerin hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri bir ortam sağlamaktadır. Çocuklarımız için her ay düzenli olarak eğitici  etkinlikler hazırlamaktayız. Yapılan bu etkinlikleri de eTwinning’in proje portalında diğer partner ülkelerimizle paylaşmaktayız. Projemizde; ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleri temalı şarkı, oyun ve aktivitelerle çocuklarımızın İngilizce kelime dağarcıklarını ve yaratıcılıklarını arttırmayı hedefledik. Proje süresince  öğrencilerimiz yapılan etkinliklerde yaprakları tanıdılar, hamurdan balkabağı yapıp boyadılar, partner okullarımıza yeni yıl dilek kartları yapıp yolladılar ve kış  temalı kurabiyeler yaptılar. Bu süreçte, öğrencilerimiz yaptıkları etkinliklerden keyif alarak yeni bilgiler edinmişlerdir.