BRANŞ ETKİNLİKLERİMİZ

Okul öncesi eğitimde, eğitim bütünlüğünü bozmadan ve eğitimde etkinlikler arası bağlantı ve geçişleri sağlayarak haftalık etkinlik programlarında yer alan Uygulama derslerimiz :

• Beden ve Hareket Eğitimi
• Müzik
• Modern dans
• Halk Oyunları
 Satranç
 Bilişim Teknolojileri ve Kodlama
 Drama
 Kütüphane Etkinliği
 Görsel Sanatlar
 Fen ve Doğa Etkinliği
 Mutfak Etkinliği

Beden ve Hareket Eğitimi

Amacımız, öğrencilerin bilişsel gelişimi ile paralel ilerleyen fiziksel gelişimine destek olmak, onlara sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme  bilinci aşılamak ve duyusal bilgilerini organize etme becerilerini geliştirmektedir.

Müzik

Ritim duygusu birçok gelişim alanını etkiler ve geliştirir. Müzik etkinliği öğrenciye sesleri ayırt etme, sesi dinlerken dikkat bütünlüğü sağlamak, beden ve sesiyle müziğe eşlik etme yeteneklerini kazandırmaktadır.

Modern Dans

Çocuklarda hareket ve yaratıcılık kabiliyetlerini geliştirmekte, kendi bedenlerini keşfetmesini sağlamakta ve her çocuğun içinde beslediği özgün ritmi ortaya çıkartmaktadır. 

Halk oyunları

Yaşadığımız toplumun kültürel değerlerini korumak, kültürümüzün bir parçası olan halk oyunlarını sevdirerek öğretmek ve çocuğun özgüvenini geliştirerek çocuğa grup halinde hareket etme becerisi kazandırmaktadır.

Satranç

Derslerle çocukların hayal kurmalarını, dikkatlerini geliştirmelerini, sabırlı ve özgüvenli olmalarını oyunlarda rakibe saygılı olmalarını, oyunu kurallarına göre oynamalarını ve en önemlisi de eğlenerek strateji geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Bilişim Teknolojileri ve Kodlama

Derslerimiz, çocuklarımıza teknoloji iyi yönde kullanmalarını öğretmeyi ve onlarda teknoloji geliştirme dürtüsünü uyandırmayı hedeflemektedir.

Drama

Drama çalışmalarımız ile çocuğu öğrenme sürecinde etkin kılar, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlar, kendini daha rahat ifade etmesi ve üretken bir birey olmasını destekler, olumlu sosyal ilişkiler kurmasına katkıda bulunuruz.

Kütüphane etkinliği

Kütüphane etkniliği ile çocuklara küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını ve kütüphane kurallarını öğreterek sosyal çevreye uyum sağlamalarını hedeflemekteyiz.

Görsel Sanatlar

Sanat etkinlikleri ile çocuklar tüm duyularını etkin bir şekilde kullanma fırsatı elde ederler. Çocuklar boyalar, kâğıtlar ve yoğurma maddeleri ile çalışırken görme, işitme, dokunma, koklama hatta tat alma gibi duygularını etkin bir şekilde kullanabilirler. Sanat materyallerinin zenginliği, çocuğun yaratıcılığını desteklerken materyalleri amacına uygun kullanma, yerine kaldırma, özenle tutma alışkanlıklarını da geliştirmektedir. 

Fen ve Doğa etkinliği

Deney sırasında deneyimleyerek öğrenen çocukta merak duygusu, soru sorma, öğrenme ve keşfetme isteği artar. Fen ve doğa etkinlikleri sayesinde çocuklar çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olur. Sorumluluk duyguları artar. Deneyerek, yaparak öğrenmesi kolaylaşır. Çocukların günlük hayatta gerçekleşen yağmur, rüzgâr, bitki yetiştirme gibi doğa olaylarını anlaması ve öğrenmesi için yapılan bir etkinliktir. Araştırma yaparken, laboratuvar  malzemelerini doğru ve düzenli kullanmayı, gözlemlendiği olayı yorumlamayı, merak ederken öğrenmeyi sağlar. 

Mutfak Etkinliği

Mutfak etkinlikleri, çocukların dikkatini, planlama becerilerini, matematik algısını, estetik düşünme yeteneğini, yaratıcılığını, el becerilerini eş zamanlı kullanmasını sağlar. Mutfak etkinlikleri; sebze ve meyveler, farklı yemek çeşitleri, mutfak araç ve gereçleri… Kesmek, doğramak, kaynatmak, karıştırmak… Sayı, renk, şekil, doku, tat gibi kavramlar çocukların kelime dağarcığını tamamen geliştirmektedir. Yapılan etkinliklerde çocukların ince kaslarının  geliştirilmesi hedef alınarak çeşitli tekniklerle dil gelişimi desteklenmektedir. 

Atacan Eğitim Kurumlarında “HER ŞEY SEVGİYLE BAŞLAR’’