ANAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Atacan Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal  olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Birimimiz koruyucu ve önleyici rehberlik çerçevesinde öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve  davranışsal özelliklerini tanımak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütürken aile desteği ve iş birliğinin önemi üzerinde durarak hareket etmektedir. 

Oryantasyon Çalışmaları

Çocuk, “okul kavramı” geliştirirken deneyimleriyle bir şema oluşturur ve oluşturduğu şema ile eğitim hayatına başlar. Her çocuğun duyguları birbirinden farklı  olacağı gibi, bu duyguları yaşama yoğunlukları ve süresi de değişkenlik gösterir. Unutulmamalıdır ki, her çocuk biriciktir ve kendi uyum sürecinden geçer. Bu  dönemde çocuğa karşı sabırlı, anlayışlı ve destekleyici olunması gerekmektedir. Araştırmalar göstermiştir ki okula gitmeyi reddetmeye neden olan gidilen yerden  hoşlanmamak değil, okula gitme sürecinin yarattığı kaçınılmaz duygulardır. 

Anaokuluna yeni başlayan öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını  güçlendirmek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimize bilgilendirme çalışmaları yapılır. Okula uyum ve  adaptasyon sürecinde problem yaşayan öğrenciler ile bireysel çalışmalar yapılarak öğrencilere destek verilir. İlgili dönemlerde aileler de bu sürece dahil edilerek  bilinçlendirilmeleri sağlanır. 

Okul Olgunluğu Çalışması

Okul öncesi öğrencilerinin ilkokul birinci sınıfa geçerken gelişimsel ve akademik olarak hazır bulunuşluk durumunun tespiti amacıyla görsel algı ve okul olgunluğu  çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar ve gözlemler doğrultusunda veliler ile bilgi paylaşımı yapılır.

Öğrenciye Yönelik Bireysel Rehberlik Çalışmaları

Bireysel görüşmeler, öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla ya da velilerin ve öğretmenlerin  ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla başlatılır. Buna ek olarak süreç Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb.  uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla da başlatılır. Belirli periyotlarla yaş grubu gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılır ve öğrencilerin  gelişim takibi yapılır. Buradan edinilen bilgiler veliler ile paylaşılır. Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı  gösterilerek istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenilir. Danışmanlık alan öğrencilerin kendini ve çevresini anlamasına, problemlerini çözmede gerçekçi kararlar almasına, çevresindeki imkanları tanımasına ve sahip olduğu kapasitesini kendisine uygun bir düzeyde  geliştirmesine yardımcı olunur. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil öğrencilerin güçlü alanlarını da destekleyerek onların kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen  sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. 

Gelişim Takibi

Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel görüşmeler, gözlemler ve dışavurumcu teknikler kullanılarak takip edilir.

Sınıf Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan sınıf gözlemlerinin amacı öğrenciyi doğal ortamında ve grup içerisinde tanıyabilmektir. 

Veliye Yönelik Rehberlik Çalışmaları

Öğrencimizin yaş grubuna göre değerlendirilen tüm gözlemler ve çalışmalar, velilerimize her dönem yapılacak bireysel veli görüşmeleri ile aktarılır. Velilerimizi daha yakından tanıyarak onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara  yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır. Danışmak istedikleri konu ile ilgili yönlendirmeler yapılır. Ailelere ihtiyaçları doğrultusunda psiko-eğitim verilir. Okul-aile  işbirliği temelinde tüm yıl süreç ilerler.

Seminerler

Bu çalışmalar; yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Çalışmalar, okul psikolojik danışmanları ve konu  ile ilgili uzman kişiler tarafından tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde gerçekleştirilir.

Bültenler

Bültenler, yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.