ATACAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK BİRİMİ

Rehberlik Birimi; bireyin kendisini anlaması, doğru kararlar vererek kendini değerlendirebilmesi, çevresiyle dengeli, sağlıklı ve uyumlu ilişkiler geliştirebilmesi, yeteneklerini keşfedebilmesi, rasyonel hedefler koyabilmesi ve bunları gerçekleştirebilmesi için yapılan profesyonel ve sistematik yardım sürecidir.

Özel Atacan Eğitim Kurumları’nda “Rehberlik Birimi” olarak ortak amacımız; “Önce İnsan” düşüncesinden hareketle gençlerimizi daha yakından tanıyıp her birinin sahip olduğu gelişim özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, sürekli gelişme-öğrenme isteği içinde olan, alternatif düşünebilen, özgüvenli, sağduyulu, yaratıcı, bağımsız, kendini ifade edebilen, sosyal, katılımcı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirebilmektir.

Kurumumuzda Rehberlik Birimi  çalışmaları öğrenciye, öğretmene, veliye yönelik planlanarak öğrencinin her yönüyle gelişimini amaçladığı için bir bütünlük çerçevesinde anaokulundan başlayarak ilköğretim ve lisede devam etmektedir.

ÖNLEYİCİ REHBERLİK

Olumsuz davranışları ortaya çıkarmadan ve olumsuz etkileri görülmeden önlemeyi sağlayan rehberlik çalışmalarıdır.

 • Disiplin çalışmaları,
 • Öğrenme güçlüklerini ortaya çıkaracak durumların tespitinin yapılması,
 • Eğitim ortamının desteklenmesi,
 • Sağlık, güvenlik, yaş dönemi özellikleri, sosyal beceriler vb. ile ilgili çalışmalar bu alanda sunduğumuz hizmetlerimizdendir.

TAMAMLAYICI REHBERLİK

Rehberliğin öğretim dışındaki çalışmalarla eğitimin amacına ulaşmasına, öğrencinin başarısını arttırmaya yardımcı olması tamamlayıcı rehberliktir.

Okullardaki eğitim-öğretim sürecinin daha verimli olması için rehberlik hizmetleri ile birlikte yürütülmesi gerekir. Bunun için öğretmenlerin rehberlik bilgileriyle desteklenmesi de tamamlayıcı rehberliğin hedefleri arasındadır.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrenciye yönelik çalışmalar; gruba yönelik sınıf içi çalışmalar, seminerler, bültenler ve bireysel çalışmalar olarak gruplandırılır.

Üniversite sınavına hazırlık sürecinde Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Sistemi ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlenir. 11 ve 12. sınıf öğrencilerine “Sınav Taktikleri, Sınav Kaygısı ile Baş Etme Yolları” konulu bilgilendirme dersleri yapılmaktır. Ayrıca Hazırlık, 9 ve 10.sınıf öğrencilerimize yönelik akran ilişkileri, iletişim, öfke kontrolü gibi konularda rehberlik dersleri yapılmaktadır.

Kurumumuzda öğrencilerimizin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi kişilik özelliklerine uygun olan meslekleri seçmelerine yardımcı olmak amacıyla Mesleki Rehberlik çalışmaları yürütülmektir.

Başlıca çalışmalarımız arasında;
 • Aday öğrenciler ile mülakat,
 • Oryantasyon çalışmaları,
 • Öğrenciyi tanımaya ve öğrencinin kendisini tanımasına yönelik envanter çalışmaları, anket uygulamaları,
 • Öğrencilerin yaşadıkları sorunları belirleyici ve tanımlayıcı envanter çalışmaları, anket uygulamaları,
 • Öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmeye yönelik tamamlayıcı rehberlik çalışmaları,
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirleyici; mesleki yönlendirme çalışmaları,
 • YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Danışmanlığı,
 • Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirici sınıf/grup çalışmaları,
 • Önleyici rehberlik çalışmaları,
 • Öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık,
 • Aile danışmanlığı, ailelere yönelik bülten ve seminer çalışmaları.
 • Öğrencilere yönelik seminerler (Etkili Ders Çalışma Yolları, YKS Sistemi, Alan Seçimi, Sınav Kaygısı, Test Çözme ve Sınav Taktikleri, Ergenlik Süreci ve Arkadaş İlişkileri, vb.)  yer almaktadır.

  Ayrıca her sınıfın sınıf rehber, danışman ve ders öğretmenleri ile bireysel görüşmeler yapılarak öğrencilerin gelişim durumları takip edilmektedir.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Eğitim sürecinde okul-öğrenci-aile üçgeni arasında kurulan kuvvetli bağ temel alınmakta ve yapılan çalışmalar bu bağlamda gerçekleştirilmektedir.

Öğrencinin ders durumu, anne baba ile olan iletişimi, okul içerisindeki davranışları ve psikolojik yapısı ile ilgili olarak velilerimizle bireysel görüşmeler, ihtiyaca göre belirlenen konular çerçevesinde seminerler, grup çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca her ay belirlenen konular çerçevesinde bültenler dağıtılmaktadır.

 • Velileri bilgilendirmeye yönelik, meslek seçimi, gelişim dönemleri, ergenlik, iletişim gibi çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminerler düzenlenmektedir.
 • Bireysel görüşmeler, velilerimiz ile gizlilik içeren paylaşımlar büyük bir titizlikle gerçekleştirilmektedir.